Wniosek o urlop zdrowotny nauczyciela złożony kilka miesięcy wcześniej

Data: 27-04-2015 r.

Dyrektor szkoły może zakwestionować zasadność udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli między datą złożenia wniosku a faktycznym terminem tego urlopu istnieje duży odstęp czasowy. Urlop zdrowotny nauczyciela udzielany jest w związku z potrzebą odpoczynku i rozpoczęcia leczenia, dlatego nie jasne jest, dlaczego ma zacząć się dopiero za kilka miesięcy.

Urlop zdrowotny nauczyciela jest udzielany w celu przeprowadzenia leczenia zaleconego przez lekarza (art. 73 ust. 1 Karta Nauczyciela). Karta Nauczyciela nie wskazuje, w jakim terminie nauczyciel składa do dyrektora szkoły wniosek o udzielenie tego urlopu. Dyrektor szkoły będzie jednak  miał podstawę do złożenia odwołania od orzeczenia, jeżeli termin rozpoczęcia urlopu ma przypadać kilka miesięcy później niż zostało ono wydane przez lekarza.

Odwołanie od orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego nauczyciela

Od orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego nauczyciela można się odwołać – uprawnienie to jest przewidziane zarówno dla nauczyciela jak i dla dyrektora szkoły (art. 73 ust. 10 Karta Nauczyciela) . Dyrektor szkoły za podstawę odwołania może wskazać odległy  termin rozpoczęcia urlopu, stawiający w wątpliwość zasadność udzielenia świadczenia, którego celem jest podjęcie leczenia.

Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy złożyć w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia.  Dyrektor szkoły wnosi odwołanie do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie (§ 4 ust. 1-3 rozporządzenia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia).

Odwołanie od orzeczenia skutkuje ponownym badaniem

Organ odwoławczy wydaje orzeczenie na podstawie ponownie przeprowadzonego badania lekarskiego, a także – jeżeli stwierdzona zostanie taka potrzeba zleca dodatkowe badania i konsultacje specjalistyczne (§ 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia). Będą one miały kluczowe znaczenie w zweryfikowaniu, czy urlop zdrowotny nauczyciela rzeczywiście może rozpocząć się kilka miesięcy później niż następuje wydanie orzeczenia lekarskiego.

Jeżeli organ odwoławczy stwierdzi, że urlop zdrowotny nauczyciela powinien zostać udzielony, to dyrektor szkoły nie może odwołać się po raz kolejny – decyzja tego organu ma charakter ostateczny (§ 5 ust. 2rozporządzenia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37055 )
Array ( [docId] => 37055 )