Urlop zdrowotny nauczyciela - propozycja zmian od 2015 r. 

Data: 29-07-2014 r.

Karta Nauczyciela ma ograniczyć prawo do urlopu dla poratowania zdrowia. Resort edukacji chce wprowadzić od 2015 roku zmiany sprawiające, że urlop zdrowotny nauczyciela nie będzie przysługiwał zatrudnionym w tych placówkach doskonalenia nauczycieli, których nie prowadzą samorządy.

Do czasu wejścia w życie zmian, grono uprawnionych do korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia, które obecnie określa Karta Nauczyciela nie zostanie zawężone. Urlop zdrowotny nauczyciela będzie dostępny dla nauczycieli wykonujących zadania bezpośrednio związane z zadaniami edukacyjnymi i doskonalącymi.

Urlop zdrowotny nauczyciela dla pracowników pedagogicznych

Zdaniem resortu edukacji pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, których nie prowadzą samorządy, wykonują zupełnie inne zadania niż w przypadku nauczycieli placówek samorządowych. W związku z tym nie ma konieczności, aby wobec nich stosowana była cała Karta Nauczyciela.

Jednym z przepisów spod obowiązywania którego należałoby wyłączyć pracowników placówek o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzonych przez ministra edukacji oraz ministrów kultury i rolnictwa, jest uprawnienie do korzystania z urlopu zdrowotnego nauczyciela.

Inne zadania dla nauczycieli placówek doskonalenia

Według ekspertów zadania wykonywane przez pracowników wymienionych placówek w swoim charakterze różnią się na tyle od zadań przewidzianych dla nauczycieli innych placówek, że nie jest konieczne przyznawanie im urlopu zdrowotnego. Przede wszystkim dotyczy to wykonywania typowych zadań przewidzianych dla nauczycieli.

Resort edukacji zauważa, że wykonywany zakres obowiązków może być powierzony osobom niebędących nauczycielami, których w ogóle nie dotyczy Karta Nauczyciela. W związku z tym nie ma potrzeby, aby osoby zatrudnione w niektórych placówkach doskonalenia nauczycieli wciąż korzystały z uprawnienia, jakim jest urlop zdrowotny nauczyciela.

Źródło: Projekt ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35415 )
Array ( [docId] => 35415 )