Urlopy związane z rodzicielstwem nie przerwą awansu zawodowego

Data: 11-03-2015 r.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która zmienia także Kartę Nauczyciela 9 marca 2015 r. została podpisana przez Prezydenta. Większość przepisów zacznie obowiązywać już od 31 marca, a wśród nich zmiany w awansie zawodowym.

Po urlopie rodzicielskim będzie można kontynuować staż na wyższy stopień awansu zawodowego. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty złagodziła przepisy dotyczące skutków dłuższej nieobecności nauczyciela w pracy. Dotychczas Karta Nauczyciela nie przewidywała wyjątków od zasady i dłuższa niż rok nieobecność w pracy powodowała konieczność powtarzania stażu na wyższy stopień awansu zawodowego. Do osób, którym w trakcie stażu urodziło się dziecko, aktualnie stosowany będzie dodany przez nowelizację art. 9d ust. 5a KN. Stanowi on, że jeżeli nieobecność spowodowana jest urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub ojcowskim, konieczność powtarzania całej procedury wystąpi dopiero po upływie roku i sześciu miesięcy. W pozostałych przypadkach nadal będzie to termin roczny.

Ta regulacja dotyczy również nauczycieli zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach.

Nowe brzmienie przepisu

Po zmianie przepisów w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu:

  • urlopu macierzyńskiego,

  • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

  • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,

  • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

  • urlopu rodzicielskiego,

  • urlopu ojcowskiego

staż ulegnie przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z ww. przyczyn oraz z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy będzie dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel będzie obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Dariusz Skrzyński, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36699 )
Array ( [docId] => 36699 )

Array ( [docId] => 36699 )