Urlop szkoleniowy dla nauczycieli – nie zawsze płatny

Data: 15-01-2015 r.

Dyrektor szkoły nie ma obowiązku udzielania nauczycielom płatnego urlopu szkoleniowego, jeżeli sam nie skierował ich na szkolenie. Karta Nauczyciela nie nakłada na dyrektora takiego obowiązku. W takim przypadku dla nauczycieli przewidziany może być urlop bezpłatny.

Dyrektor szkoły udziela płatnego urlopu szkoleniowego tym nauczycielom, którzy mają realizować szkolenie w związku z wydanym przez niego skierowaniem. Karta Nauczyciela nie nakłada takiego obowiązku, jeżeli dyrektor wyraził zgodę na szkolenia dla nauczycieli, ale nie wyszedł z inicjatywą uczestniczenia w nich (art. 68 ust 1 Karta Nauczyciela). W takich przypadkach, jeżeli nauczyciele w czasie szkolenia nie będą mogli realizować obowiązków zawodowych, mogą złożyć wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego.

Urlopy szkoleniowe dla nauczycieli w przepisach prawa oświatowego

 

Kwestie związane z udzielaniem urlopów szkoleniowych dla nauczycieli reguluje Karta Nauczyciela oraz wydane z upoważnienia ustawodawcy rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania – dalej r.u.n.u.k.

Karta Nauczyciela przewiduje płatny urlop szkoleniowy dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, którzy w związku ze skierowaniem wydanym przez dyrektora szkoły podejmują kształcenie związane z podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji (art. 68 ust. 1 Karta Nauczyciela i § 1 ust. 2 r.u.n.u.k.)

Płatny urlop dla nauczycieli kształcących się bez skierowania

Dyrektor szkoły może zadecydować o udzieleniu płatnego urlopu na cele związane z kształceniem dla nauczycieli, którym nie wydał skierowania. Będzie to możliwe w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych § 10 r.u.n.u.k.

Takie wsparcie nie jest jednak obligatoryjne – jeżeli dyrektor szkoły nie będzie dysponował środkami pozwalającymi na udzielenie urlopu płatnego, prawo oświatowe przewiduje dla nauczycieli możliwość złożenia wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego – dyrektor szkoły może udzielić go, jeżeli nieobecność nauczyciela nie spowoduje zakłócenia toku pracy szkoły (§ 12 ust. 1-2 r.u.n.u.k.).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36409 )
Array ( [docId] => 36409 )