Raz przyznanego urlopu dla poratowania zdrowia nie da się przedłużyć

Data: 21-04-2015 r.

Przerwa pomiędzy kolejnymi urlopami dla poratowania zdrowia, udzielonymi nauczycielowi, musi wynosić przynajmniej 1 rok. Jeśli urlop udzielony jest np. na 6 miesięcy, to nie można go przedłużyć o następne pół roku. Mamy bowiem wówczas do czynienia z nowym urlopem.

Urlop dla poratowania zdrowia udzielany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek nauczyciela. Dyrektor nie może jednak udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli przerwa między poszczególnymi urlopami nie przekracza roku.

 

Jeśli lekarz orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na okres 6 miesięcy, a następnie pod koniec tego okresu zaleca wydłużenie urlopu na kolejne pół roku, nie będzie to skutkowało jego przedłużeniem. Należy zaznaczyć, że przepisy nie wymagają, aby w czasie przerwy między dwoma urlopami dla poratowania zdrowia nauczyciel świadczył pracę – patrz przykład 1.

Przykład 1.

Czy nauczycielka po rocznym urlopie dla poratowania zdrowia może przez następny rok przebywać odpowiednio na L4, a następnie na urlopie macierzyńskim, po których ponownie przejdzie na roczny urlop dla poratowania zdrowia? Czy istnieje wymóg, aby nauczycielka w trakcie rocznej przerwy pomiędzy dwoma urlopami zdrowotnymi musiała czynnie pracować?

Nie ma wymogu, by w czasie przerwy między zakończeniem jednego a rozpoczęciem drugiego urlopu zdrowotnego nauczyciel musiał czynnie pracować.

Opisane zasady nie dotyczą przedszkoli niepublicznych.

Dariusz Dwojewski, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36987 )
Array ( [docId] => 36987 )