Za prace remontowe w czasie wakacji przysługuje urlop uzupełniający 

Data: 24-06-2013 r.

Dyrektor i nauczyciele szkoły feryjnej mają prawo do urlopu w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii zimowych i letnich i w czasie ich trwania. W razie wykorzystania urlopu w wymiarze niższym niż 8 tygodni przysługuje im urlop uzupełniający w trakcie roku szkolnego.

Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkołach feryjnych mają wolne w ferie zimowe i letnie – jest to bowiem dla nich okres urlopu wypoczynkowego. Urlop ten przysługuje im automatycznie, bez składania wniosku urlopowego. W okresie ferii zimowych i letnich nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego, co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego.

Organ prowadzący szkołę może zobowiązać dyrektora szkoły, żeby w okresie ferii np. przeprowadził remont czy inwestycję na terenie szkoły. Prace te dyrektor szkoły może wykonywać jedynie na pisemne polecenie organu prowadzącego szkołę, w przeciwnym razie, np. gdy sam zdecyduje się pracować podczas urlopu, nie będzie mu przysługiwał urlop uzupełniający w trakcie roku. Przy czym nawet w przypadku wykonywania pracy w trakcie urlopu dyrektor szkoły ma prawo do nieprzerwanego czterotygodniowego urlopu.

Urlop uzupełniający w trakcie roku szkolnego przysługuje dyrektorowi szkoły, jeżeli w sumie w okresie ferii zimowych i letnich nie wykorzystał przynajmniej 8 tygodni urlopu wypoczynkowego. Urlop ten przysługuje w takim wymiarze, żeby „dopełnić” wykorzystany urlop do tych 8 tygodni.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30582 )
Array ( [docId] => 30582 )

Array ( [docId] => 30582 )