Urlop uzupełniający dla nauczycieli chorujących w czasie wakacji

Data: 22-06-2013 r.

Jeżeli urlop wypoczynkowy nauczyciela został przerwany z powodu choroby przebytej w czasie wakacji, to dyrektor szkoły udzieli mu urlopu uzupełniającego w trakcie roku szkolnego. Karta Nauczyciela przewiduje taką możliwość dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach feryjnych.

Urlop uzupełniający jest przewidziany dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach feryjnych, którzy nie wykorzystali w całości urlopu wypoczynkowego w okresie wakacji lub ferii z powodu niezdolności do pracy wynikającej z:

  • choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • przebywania na urlopie macierzyńskim,
  • odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego.

(art. 66 ust. 1 Karta Nauczyciela)

W razie zaistnienia powyższych okoliczności dyrektor szkoły udzieli nauczycielowi urlopu uzupełniającego w wymiarze do ośmiu tygodni.

Dyrektor szkoły udzieli urlopu uzupełniającego po przeanalizowaniu powodów

Ustalenie prawa do urlopu uzupełniającego dla nauczycieli jest możliwe nie wcześniej niż po 31 sierpnia danego roku. Wówczas należy przedstawić powody, które uniemożliwiły wykorzystanie urlopu wypoczynkowego. Jeżeli są one zgodne z okolicznościami na które wskazuje Karta Nauczyciela, to dyrektor szkoły wyznaczy termin, w którym nauczyciel skorzysta z urlopu uzupełniającego. Należy pamiętać, że katalog okoliczności uprawniających do tego urlopu nie może być poszerzony przez dyrektora np. o urlop dla poratowania zdrowia.

Urlopu uzupełniającego za urlop wypoczynkowy nauczyciela udziela się w tygodniach

Dyrektor szkoły udziela urlopu na zasadach, które określa Karta Nauczyciela a nie Kodeks pracy. W szkole feryjnej urlop wypoczynkowy i uzupełniający dla nauczycieli jest udzielany w tygodniach, a nie dniach roboczych. Z tego powodu urlop nie wydłuża się, jeżeli w okresie jego trwania występują dni ustawowo wolne od pracy lub dni wolnych od zajęć lekcyjnych. Oznacza to, że jeżeli w czasie urlopu uzupełniającego urlop wypoczynkowy nauczyciela wypada np. Dzień Edukacji Narodowej, to nie przewiduje się przedłużenia urlopu o jeden dzień z racji tego, iż był to dzień wolny od zajęć.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30581 )
Array ( [docId] => 30581 )