Zlecenie pracy pracownikowi na zwolnieniu lekarskim

Data: 21-06-2013 r.

W okresie orzeczonej niezdolności do pracy ubezpieczony nie może wykonywać działalności zarobkowej. Nie może również wykorzystywać zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem.

Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Pracą w rozumieniu powyższego przepisu będzie zarówno wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, jak również wykonywanie różnych czynności na podstawie stosunków prawnych o charakterze cywilnoprawnym (umowa zlecenia, o dzieło), a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej czy samozatrudnienie. Nie będzie miało tu znaczenia, czy praca taka obciąża czy też nie w istotny sposób organizm pracownika pozostającego na zwolnieniu lekarskim.

Urlop macierzyński nie jest już okresem niezdolności do pracy. Przepisy nie przewidują zakazu realizacji umowy zlecenia w czasie przebywania na urlopie macierzyńskim.

W czasie zwolnienia lekarskiego wykonywanie działalności zarobkowej (w tym umowy zlecenia) jest niedopuszczalne. Wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia jest więc niedopuszczalne w tym czasie. Umowę taką można natomiast realizować w czasie urlopu macierzyńskiego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30580 )
Array ( [docId] => 30580 )

Array ( [docId] => 30580 )