Zmiana liczby godzin pracy nauczycielki przed urlopem wychowawczym

Data: 22-04-2013 r.

Jeżeli w nowym roku szkolnym nauczycielka będzie korzystać z urlopu wychowawczego i jednocześnie nie będzie dla niej wystarczającej do pełnego etatu liczby godzin, to przed przejściem na ten urlop można zawrzeć z nią porozumienie co do ilości godzin w nowym roku szkolnym. W trakcie urlopu zmiana wymiaru zatrudnienia będzie mogła być bowiem wprowadzona tylko na mocy porozumienia stron.

Umowa o pracę nauczyciela powinna zawierać:

  1. stanowisko i miejsce pracy;
  2. termin rozpoczęcia pracy;
  3. wynagrodzenie lub zasady jego ustalania

(art. 14 ust. 1 Karty Nauczyciela). Są to elementy obowiązkowe umowy nauczyciela określone przepisami Kartą Nauczyciela. Dodatkowo Kodeks pracy wprowadza wymóg, aby umowa o pracę zawierała wymiar czasu pracy (art. 29 § 1 Kodeksu pracy).

W porozumieniu zmieniającym można wskazać odległą datę rozpoczęcia jego obowiązywania

Porozumienie stron jest najszybszą formą wprowadzenia zmian do umowy o pracę. Można w nim wskazać także odległą datę rozpoczęcia obowiązywania zmian do umowy, np. za pół roku, rok itd. Jeżeli jednak nauczycielka nie wyrazi zgody na porozumienie zmieniające, to pozostaje wypowiedzenie jej warunków zatrudnienia.

Trzeba przy tym pamiętać, że kobieta w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego podlega ochronie przed wypowiedzeniem stosunku pracy oraz warunków jej świadczenia (art. 41 w zw. z art. 42 § 1 Kodeksu pracy). A zatem wypowiedzenie będzie można wręczyć nauczycielce dopiero po powrocie do pracy.

 

Podstawa prawna:

  • art. 14 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • art. 29 § 1, art. 30 § 1, art. 42 ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Agnieszka Rumik, prawnik, specjalista prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30573 )
Array ( [docId] => 30573 )