Za okres urlopu wychowawczego nie przysługuje urlop uzupełniający

Data: 12-04-2013 r.

Nauczycielowi nie przysługuje urlop uzupełniający za okres urlopu wychowawczego. Jeśli nauczyciel ma zaległy urlop wypoczynkowy to urlop wychowawczy powinien zakończyć się przed feriami letnimi, tak by nauczyciel mógł skorzystać z urlopu wypoczynkowego w roku, w którym wraca do pracy po urlopie wychowawczym.

Nauczyciele zatrudnieni w placówkach feryjnych mają prawo do urlopu uzupełniającego do 8 tygodni, gdy nie wykorzystali urlopu wypoczynkowego w całości lub w części w czasie ferii letnich i zimowych z powodu:

 • niezdolności do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • urlopu macierzyńskiego,
 • odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego
  (art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Zapamiętaj: Urlop wychowawczy w czasie ferii letnich i zimowych nie daje prawa do urlopu uzupełniającego.

Urlop wychowawczy kończy się przed wakacjami lub 31 sierpnia

Zasadą jest, że termin zakończenia urlopu wychowawczego nauczyciela powinien przypadać na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego. W takim przypadku termin udzielonego urlopu ulega odpowiedniemu skróceniu, a na wniosek nauczyciela - odpowiedniemu przedłużeniu (art. 67a ust. 3 Karty Nauczyciela). Jednakże gdy w związku z rozpoczęciem urlopu wychowawczego nauczyciel nie mógł wykorzystać przypadającego w okresie letnich ferii szkolnych urlopu wypoczynkowego, do którego nabył prawo - termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na koniec zajęć szkolnych (art. 67c ust. 2 Karty Nauczyciela).

Niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego w roku, w którym nauczyciel rozpoczyna korzystanie z urlopu wychowawczego nie daje prawa do urlopu uzupełniającego, lecz urlop ten jest wykorzystywany w czasie ferii letnich przypadających po powrocie nauczyciela z urlopu wychowawczego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) - art. 66 ust. 1, art. 67a ust. 3, art. 67c ust. 2.

Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30568 )
Array ( [docId] => 30568 )

Array ( [docId] => 30568 )