Bożonarodzeniowe bony dla nauczycieli – uprawnienia dyrektora szkoły

Data: 04-12-2012 r.

Coraz częściej święta Bożego Narodzenia to dla nauczycieli nie tylko kilkudniowe ferie świąteczne, ale również dodatkowy zastrzyk finansowy, przyznawany w formie bonów i talonów traktowanych jako prezent gwiazdkowy. Teoretycznie wręcza je dyrektor szkoły, jednak warto pamiętać, że jego działania muszą mieścić się w ramach obowiązujących przepisów.

Bony i talony, które można realizować w wybranych sklepach są traktowane jako jedna z najpopularniejszych form „gwiazdek” w szkołach. Najczęściej finansuje się je ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a to nakłada na dyrektora szkoły pewne obowiązki i ograniczenia.

Dyrektor szkoły nie zawsze może wręczyć bony

O tym czy dyrektor szkoły może wręczyć bony na Boże Narodzenie nie decyduje on sam, lecz postanowienia zawarte w regulaminie korzystania ze środków ZFŚS obowiązujący w szkole. Jeżeli w regulaminie zaznaczono, że dyrektor szkoły, w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia może przyznać pomoc, której udzieli w postaci bonów, to nie ma przeszkód, by to uczynić. Jeśli jednak w regulaminie takiego zapisu nie zamieszczono – pomocy można udzielić np. w gotówce.

Bony i pieniądze – nie tylko dla nauczycieli

Korzystanie ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie przysługuje wyłącznie nauczycielom, ale wszystkim pracownikom szkoły. Dyrektor szkoły nie może więc rozdysponować przewidzianych środków tylko dla nauczycieli. Byłoby to niezgodne z postanowieniami Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, której podlegają wszystkie podmioty w których utworzony został ZFŚS. Zgodnie z Kartą Nauczyciela fundusz tworzy się w każdej szkole publicznej.

Nie wszystkim po równo

Dyrektor szkoły powinien pamiętać, że decydując się na udzielenie dla nauczycieli i pracowników szkoły pomocy przedświątecznej, wciąż musi stosować się do podstawowych zasad korzystania ze środków ZFŚS. Regulamin ZFŚS w szkole powinien szczegółowo określać procedurę przyznawania pomocy materialnej, jednak zasadą nadrzędną jest, że wysokość pomocy musi być uzależniona od indywidualnej sytuacji życiowej każdego pracownika. Oznacza to, że dyrektor szkoły nie może np. ustalić jednej kwoty dla nauczycieli, niezależnie od ich wynagrodzenia i sytuacji osobistej. Takie działanie mogłoby zostać uznane za wykroczenie.

Podstawa prawna:

  • art. 2 pkt 1, art. 8 ust. 2, art. 12a ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30620 )
Array ( [docId] => 30620 )

Array ( [docId] => 30620 )