Wliczanie alimentów do dochodu w oświadczeniu do ZFŚS

Autor: Wysocka Marta
Data: 13-12-2016 r.

W wielu szkołach i przedszkolach przyznano już pomoc świąteczną z ZFŚS. Wiele wątpliwości budzi to, które dochody należy uwzględniać podczas analizy sytuacji materialnej pracownika. Jak ocenić sytuację pracownika, dla którego część środków przeznaczonych na utrzymanie rodziny stanowią alimenty? Czy należy wykazywać je w oświadczeniu o dochodach?

Pracodawca szczegółowo na podstawie art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  powinien określić zasady oraz warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu. Obejmuje to również reguły ustalania dochodu uprawnionego, przy czym pamiętać należy, że musi być to dochód w przeliczeniu na członka rodziny a nie samego pracownika.

Sposób ustalania dochodu na członka rodziny powinien określać regulamin ZFŚS funkcjonujący w danej jednostce.

Przykładowe zapisy regulaminu ZFŚS

 

Często stosowanym rozwiązaniem jest zapis określający uzyskane przychody wykazane  w rozliczeniu rocznym PIT wszystkich członków gospodarstwa domowego, które dzieli się przez liczbę tych członków.

W regulaminach można spotkać również zapisy, że dochód  obejmuje: wynagrodzenie brutto, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, emerytury i renty, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, dochody z gospodarstwa rolnego,  dochody z działalności gospodarczej;  stypendia, alimenty, zasiłki dla bezrobotnych.

Odpowiedzi zawsze szukaj w regulaminie

Zatem to pracodawca określa  sposób  ustalenia sytuacji materialnej osób uprawnionych do ZFŚS w danej  jednostce w regulaminu ZFŚS. Nic nie stoi na przeszkodzie wprowadzeniu zapisu, zgodnie z którym w dochód ulega pomniejszeniu o alimenty płacone przez pracownika albo zwiększeniu o alimenty uzyskiwane.

Marta Wysocka Specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39822 )
Array ( [docId] => 39822 )