Kto przyznaje świadczenie socjalne dyrektorowi szkoły

Data: 19-07-2016 r.

Zasady przyznawania świadczeń dyrektorowi szkoły powinny być określone w regulaminie ZFŚS. Jeżeli regulamin tego nie określa, świadczenia przyznaje dyrektorowi wójt, burmistrz, prezydent miasta, starostwa lub marszałek województwa.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń – w regulaminie ZFŚS

Ustalenie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń z ZFŚS ustawodawca pozostawił pracodawcy, który powinien zasady te określić w regulaminie ZFŚS. Jeżeli zasady te nie zostały ustalone, podmiot uprawniony do przyznawania świadczeń socjalnych należy ustalić z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy.

Środkami ZFŚS administruje pracodawca

Z uwagi na to, że dyrektor szkoły jest kierownikiem samorządowej jednostki organizacyjnej, odpowiedniego uregulowania w tym zakresie należy poszukiwać w ustawie o pracownikach samorządowych, która wskazuje, że czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonują:

1) wójt (burmistrz, prezydent miasta) – wobec zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

2) przewodniczący zgromadzenia związku jednostek samorządu terytorialnego – wobec członków zarządu tego związku,

3) wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego – wobec pozostałych pracowników urzędu oraz wobec kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych innych niż wymienione w pkt 1 i 2,

4) kierownik jednostki organizacyjnej – za inne niż wymienione w pkt 1–3 jednostki.

Michał Mazur radca prawny, specjalista prawa pracy i prawa administracyjnego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39230 )
Array ( [docId] => 39230 )