Dyrektor szkoły ma prawo poznać wysokość emerytury nauczyciela

Data: 16-11-2012 r.

Emerytowany nauczyciel ma obowiązek ujawnienia wysokości otrzymywanego świadczenia dyrektorowi placówki, w której korzysta ze świadczenia ZFŚS. Jest to konieczne do obliczenia odpisu na ZFŚS oraz w momencie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy socjalnej ze środków ZFŚS.

Dyrektorzy i organy prowadzące szkołę mają problemy z pozyskiwaniem informacji na temat wysokości emerytury bądź renty pobieranej przez nauczycieli. Nauczyciele nie są pewni, czy gromadzenie tego typu danych osobowych przez byłego pracodawcę jest w pełni legalne. Jednoznaczną opinię w tej sprawie wydał Minister Edukacji Narodowej i Sportu stwierdzając 7 kwietnia 2004 r., że każda szkoła ma prawo do zbierania i weryfikowania danych o wysokości emerytur i rent nauczycieli. Wysokość emerytury jest więc jawna tak samo, jak jawna jest płaca nauczyciela.

Istnieją dwie przesłanki do pozyskiwania danych na temat dochodów nauczycieli:

 • dyrektor szkoły obowiązany jest do obliczenia wysokości odpisu na ZFŚS, który wynosi 5% przychodu osoby korzystającej ze świadczeń ZFŚS. Musi więc wiedzieć, jaka jest kwota od której dokonany będzie odpis;
 • informacja ta jest istotna w kontekście rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy socjalnej ze środków ZFŚS. Kryterium udzielenia pomocy ze środków Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych jest sytuacja życiowa i materialna wnioskującego. W przypadku osób pracujących uwzględniana jest płaca nauczyciela. Ocena sytuacji materialnej nauczyciela w stanie spoczynku nie jest możliwa bez poznania wysokości otrzymywanego przez niego świadczenia. Może oznaczać to, że nauczyciel, który odmówi złożenia odpowiedniego oświadczenia spotka się z odmową udzielenia wsparcia.

Oświadczenie powinien złożyć również nauczyciel, który po przejściu na emeryturę w danej szkole został zatrudniony w innej placówce. Wówczas korzysta równocześnie z dwóch świadczeń. Do obliczenia pierwszego podstawę stanowi płaca nauczyciela w szkole, która go zatrudnia.

Drugie uzależnione jest od wysokości emerytury. Korzystanie ze środków ZFŚS szkoły, z której nauczyciel odszedł na emeryturę jest możliwe po przekazaniu informacji o wysokości emerytury.

Forma pozyskania danych

Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych nie wskazuje formy, w jakiej ma nastąpić udokumentowanie osiąganych dochodów. Dyrektor szkoły samodzielnie podejmuje decyzję o wyborze sposobu pozyskiwania danych dotyczących dochodów emerytowanych nauczycieli. Najczęściej dokumentem o przedstawienie którego prosi się byłego pedagoga jest PIT lub decyzja ZUS, w której określona została wysokość emerytury lub renty. Informacje o oczekiwaniach kierownika placówki powinny być jednak ujęte w regulaminie ZFŚS. Pozwoli to uniknąć nieporozumień oraz obaw związanych z ochroną danych osobowych nauczycieli.

Regulamin ZFŚS

Szczegółowe wskazanie w regulaminie ZFŚS dokumentów, które będą traktowane jako oświadczenie o wysokości dochodów oraz określenie konsekwencji wynikających z ich niedostarczenia, pozwoli uniknąć niejednoznacznej interpretacji przepisów. Należy zawrzeć w nim informacje o uprawnieniach, jakie ma dyrektor szkoły oraz o warunkach korzystania ze świadczeń i usług finansowych.

Precyzyjnie sformułowane zasady rozwieją wątpliwości nauczycieli odmawiających przedstawienia zaświadczenia o wysokości dochodów. Należy również zaznaczyć, że wszystkie dane pozyskane przez dyrektora oraz przekazane do informacji organu prowadzącego szkołę podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

6 procedur kadrowych przydatnych po zmianie przepisów o umowach terminowych

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

  ul. Solec 18 lok. U12, 00–410 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Skarbiec

  ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartłomiej Trochimiuk

  ul. Patriotów 110, I piętro, lok. 116, 04-844 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Radca prawny Maciej Tracz

  ul. Zygmunta Krasińskiego 18 lok. 237, 01-581 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA RĄPAŁA

  ul. Bartoszewicza 3 lok. 24, 00-337 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • CHMIELNIAK ADWOKACI

  ul. Gliwicka 6/2 40-079 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

  ul. Sienna 39 00-121 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka - Adwokat Anna Borysewicz

  ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawa Pracy - Anna Telec

  ul. Stanisława Dygata 3 lok. 46, 01-748 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelarii Naworska Marszałek sp.k. w Toruniu

  ul. Łubinowa 46-48 lok.8 87-100 Toruń

  Wyświetl wizytówkę
 • Błach Dynerowicz Bujak Kancelaria Prawna Sp. z o.o.

  ul. Krakowska 5/23 31-062 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA RADCY PRAWNEGO CEZARY MŁOTEK

  ul. Ordona 8 05-480 Karczew

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30619 )
Array ( [docId] => 30619 )

Array ( [docId] => 30619 )