Cztery zasady wypłacania „wczasów pod gruszą”

Autor: Wysocka Marta
Data: 04-07-2016 r.

W okresie wakacyjnym pracownicy przedszkoli i szkół zgłaszają wnioski o przyznanie dofinansowania do urlopu z ZFŚS, czyli tzw. „wczasów pod gruszą”.  Świadczenie to przysługuje także nauczycielom, a na wysokość dofinansowania nie powinny wpływa wymiar etatu lub okres zatrudnienia w danym roku szkolnym bądź kalendarzowym.

O prawie do dofinansowania do wypoczynku przesądza treść regulaminu funduszu socjalnego, jednakże należy pamiętać o czterech zasadach.

I. O dofinansowanie do wypoczynku może zwrócić się każdy uprawniony

 

O dofinansowanie do wypoczynku mogą ubiegać się:

  1. pracownicy i ich rodziny;
  2. emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny;
  3. inne osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS na mocy regulaminu (np. nauczyciele uzupełniający etat, osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych).

Prawo nauczycieli do świadczenia urlopowego określonego w Karcie Nauczyciela jest świadczeniem niezależnym od świadczeń przewidzianych w regulaminie ZFŚS, w tym od dofinansowania do wypoczynku.

II. Wysokość świadczenia zależy wyłącznie od sytuacji pracownika

Szczegółowe warunki przyznania świadczeń z ZFŚS określa regulamin funduszu socjalnego obowiązujący w danej szkole, jednakże przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

Niezgodne z prawem jest różnicowanie wysokości dofinansowania do wypoczynku ze względu na okres zatrudnienia, wymiar etatu, zajmowane stanowisko czy wymiar przysługującego urlopu. Podstawą wysokości świadczenia może być wyłącznie sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej. Osoby o takiej samej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej powinny otrzymać świadczenie tej samej wysokości.

III. Wykorzystanie 14 dni urlopu nie stanowi warunku

Mitem jest stwierdzenie, że aby otrzymać dofinansowanie należy wykorzystać m.in. 14 dni kalendarzowych wypoczynku. Regulamin ZFŚS może przywidywać prawo do wczasów pod gruszą np. w przypadku korzystania z co najmniej 7 dni wypoczynku lub w ogóle nie stawiać wymogu wykorzystania określonej liczby dni urlopu do otrzymania tego świadczenia. Jedynie placówki niepubliczne, w których odstąpiono od tworzenia funduszu, wypłacają świadczenie urlopowe na zasadach określonych w art. 3 ust. 5 ustawy o ZFŚS.

O tym, czy i w jakim wymiarze należy wykorzystać urlop wypoczynkowy, by otrzymać dofinansowanie zależy od zapisów regulaminu ZFŚS obowiązującego w danej placówce. Nie musi być to 14 dni nieprzerwanego wypoczynku.

IV. Dofinansowanie dla każdego pracownika

O dofinansowanie do wypoczynku może zwrócić się każda osoba uprawniona do korzystania ze świadczeń z ZFŚŚ w szkole. Aby otrzymać świadczenie, należy spełnić warunki określone w regulaminie ZFŚS, jednakże warunki te nie mogą ograniczać prawa do dofinansowania z uwagi na zajmowane stanowisko, wymiar etatu czy okres zatrudnienia. Każda osoba uprawniona, która spełnia warunki do otrzymania dofinansowania, powinna je otrzymać i to w takiej samej wysokości, jak inne osoby uprawnione o analogicznej sytuacji socjalnej.

Jeżeli regulamin ZFŚS w szkole lub przedszkolu godzi w powyższe zasady, należy go zmienić tak, by jego postanowienia nie naruszały przepisów ustawy o ZFŚS.

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39178 )
Array ( [docId] => 39178 )