Cztery zasady wypłacania „wczasów pod gruszą”

Autor: Wysocka Marta
Data: 04-07-2016 r.

W okresie wakacyjnym pracownicy przedszkoli i szkół zgłaszają wnioski o przyznanie dofinansowania do urlopu z ZFŚS, czyli tzw. „wczasów pod gruszą”.  Świadczenie to przysługuje także nauczycielom, a na wysokość dofinansowania nie powinny wpływa wymiar etatu lub okres zatrudnienia w danym roku szkolnym bądź kalendarzowym.

O prawie do dofinansowania do wypoczynku przesądza treść regulaminu funduszu socjalnego, jednakże należy pamiętać o czterech zasadach.

I. O dofinansowanie do wypoczynku może zwrócić się każdy uprawniony

O dofinansowanie do wypoczynku mogą ubiegać się:

  1. pracownicy i ich rodziny;
  2. emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny;
  3. inne osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS na mocy regulaminu (np. nauczyciele uzupełniający etat, osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych).

Szczegółowe warunki przyznania świadczeń z ZFŚS określa regulamin funduszu socjalnego obowiązujący w danej szkole, jednakże przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

Niezgodne z prawem jest różnicowanie wysokości dofinansowania do wypoczynku ze względu na okres zatrudnienia, wymiar etatu, zajmowane stanowisko czy wymiar przysługującego urlopu. Podstawą wysokości świadczenia może być wyłącznie sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej. Osoby o takiej samej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej powinny otrzymać świadczenie tej samej wysokości.

III. Wykorzystanie 14 dni urlopu nie stanowi warunku

O tym, czy i w jakim wymiarze należy wykorzystać urlop wypoczynkowy, by otrzymać dofinansowanie zależy od zapisów regulaminu ZFŚS obowiązującego w danej placówce. Nie musi być to 14 dni nieprzerwanego wypoczynku.

IV. Dofinansowanie dla każdego pracownika

O dofinansowanie do wypoczynku może zwrócić się każda osoba uprawniona do korzystania ze świadczeń z ZFŚŚ w szkole. Aby otrzymać świadczenie, należy spełnić warunki określone w regulaminie ZFŚS, jednakże warunki te nie mogą ograniczać prawa do dofinansowania z uwagi na zajmowane stanowisko, wymiar etatu czy okres zatrudnienia. Każda osoba uprawniona, która spełnia warunki do otrzymania dofinansowania, powinna je otrzymać i to w takiej samej wysokości, jak inne osoby uprawnione o analogicznej sytuacji socjalnej.

Jeżeli regulamin ZFŚS w szkole lub przedszkolu godzi w powyższe zasady, należy go zmienić tak, by jego postanowienia nie naruszały przepisów ustawy o ZFŚS.

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 39178 )
Array ( [docId] => 39178 )

Array ( [docId] => 39178 )