Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS w szkole

Autor: Trochimiuk Anna
Data: 15-06-2012 r.

Ustawa o ZFŚS ustala tylko ogólne zasady przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego. Do sprecyzowania zarówno rodzaju udzielanej pomocy, jak i zasad jej przyznawania zobowiązany jest dyrektor szkoły, jako pracodawca, w regulaminie ZFŚS w szkole. Poznaj podstawowe zasady przyznawania świadczeń z ZFŚŚ w szkole.

Dobry regulamin ZFŚS w szkole kluczem do sukcesu

Działalność socjalna obejmuje:

  • usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego;
  • udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe.

Ten ogólnie określony zakres pomocy z funduszu socjalnego musi zostać sprecyzowany w regulaminie ZFŚS w szkole. W konsekwencji, przyznać można tylko świadczenie przewidziane w regulaminie – np. jeśli w związku ze świętami regulamin ZFŚS przewiduje pomoc rzeczową w postaci paczek, nie ma możliwości (bez zmiany regulaminu ZFŚS) przyznania pracownikom pomocy w formie gotówki.

Osoby uprawnione do świadczeń z ZFŚS

Z mocy prawa osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń z funduszu socjalnego w szkole są:

  • wszyscy pracownicy i ich rodziny (bez względu na rodzaj umowy, staż pracy, wymiar etatu, zajmowane stanowisko);
  • emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły (tj. ci pracownicy, którzy odeszli na emeryturę po rozwiązaniu stosunku pracy w danej szkole).

Ponadto, w regulaminie ZFŚS można przyznać prawo do korzystania z funduszu także innym osobom. Jednakże regulamin ten nie może ograniczać prawa do świadczeń z ZFŚS osobom, które na mocy ustawy są uprawnione do świadczeń socjalnych (np. nie można wyłączyć ani ograniczyć prawa o ubieganie się o dane świadczenie osobom zatrudnionym na zastępstwo czy w niepełnym wymiarze czasu pracy).

Kryterium socjalne to coś więcej niż zarobki

Podstawową zasadą dysponowania środkami z funduszu socjalnego oraz przyznawania świadczeń z ZFŚS jest uzależnienie udzielonej pomocy od sytuacji rodzinnej, życiowej i materialnej osoby uprawnionej. W praktyce oznacza to, że:

  • nie można przyznawać świadczeń z ZFŚS według zasady „każdemu po równo”;
  • nie można ograniczyć się wyłącznie do badania zarobków pracownika w danej szkole.

W regulaminie ZFŚS w szkole należy określić sposób ustalania sytuacji socjalnej pracowników oraz sposób dokumentowania sytuacji materialnej.

Trochimiuk Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30616 )
Array ( [docId] => 30616 )