Czy spółka komandytowo-akcyjna zostanie podatnikiem CIT

Kategoria: CIT
Data: 05-11-2012 r.

Obecnie dochody akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych dopóki nie zostaną wypłacone nie podlegają opodatkowaniu. Niestety ta korzystna sytuacja może ulec zmianie – wszystko za sprawą projektu Ministerstwa Finansów, który budzi wiele kontrowersji wśród podatników.

CIT od dochodów akcjonariuszy obecnie

Zgodnie z wydaną 11 maja 2012 r. interpretacją ogólną Ministra Finansów dochód akcjonariuszy nie będących komplementariuszami podlega opodatkowaniu w dniu:

  • podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały o wypłacie dywidendy lub
  • wypłaty dywidendy gdy został on określony.

W praktyce jest to bardzo korzystne stanowisko. Oznacza bowiem, że do czasu gdy dochody spółki nie są wypłacane - bo są np. reinwestowane – nie podlegają opodatkowaniu po stronie akcjonariuszy (niebędących komplementariuszami).

Jest dobrze a będzie…

Minister Finansów wydał niewątpliwie korzystną dla podatników interpretację ogólną spójną z orzecznictwem NSA. Niestety zaraz po tym zaproponował mało optymistyczne zmiany w ustawach o CIT i PIT, które stanowią, że spółki komandytowo akcyjne mają być opodatkowane CIT na takich samych zasadach, jak spółki kapitałowe.

Co to oznacza w praktyce?

Jak twierdzą eksperci z Ministerstwa Gospodarki zmiany te mogą stanowić naruszenie konstytucyjnej zasady równości oraz zasady sprawiedliwości podatkowej. Jeśli proponowane zmiany wejdą w życie, to dochód wspólników będzie opodatkowany dwukrotnie:

  • CIT na poziomie spółki komandytowo akcyjnej oraz
  • PIT lub CIT na poziomie dochodów wspólnika (w zależności od jego formy prawnej).

A zatem po wprowadzeniu zmian wspólnicy spółki komandytowo akcyjnej, tzn. zarówno akcjonariusz, jak i komplementariusz zostaną opodatkowani od faktycznie uzyskanego dochodu z tytułu uczestnictwa w zysku takiej spółki.

Zmiany CIT i PIT, które mają wejść w życie już w 2013 r. :

  • tzw. niedostateczna kapitalizacja,
  • dokumentacja cen transferowych,
  • przedawnienie zobowiązań podatkowych.


Zobacz także:

Podstawa prawna:

projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30669 )
Array ( [docId] => 30669 )

Array ( [docId] => 30669 )