Faktura to za mało, by wydatek zaliczyć do kosztów podatkowych

Kategoria: CIT
Autor: Emilia Bartkowiak
Data: 09-07-2015 r.

Wydatki mające stanowić koszt uzyskania przychodu muszą pozostawać w związku z osiągniętym przychodem, muszą być też należycie udokumentowane przez podatnika. Nie zawsze jednak w tym celu wystarczy sama faktura.

Z ugruntowanego orzecznictwa sądów administracyjnych jasno wynika, że wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów to takie, co do których podatnik wykaże ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przez podatnika przychodu (np. NSA II FSK 11/05).

 

Warunkiem zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest także fakt jego poniesienia. Co oznacza, że wydatek powinien być faktycznie zrealizowany w tym znaczeniu, że został przez podatnika należycie udokumentowany.

Za wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodów uznaje się przede wszystkim wydatek poniesiony w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmiot ponoszący ten wydatek (istnienie takiego związku rozstrzyga o jego celowości). Poniesienie tego wydatku powinno mieć wpływ na wielkość przychodu osiąganego przez danego podatnika, z tym jednak zastrzeżeniem, że wystarczy już zaistnienie samej takiej możliwości, tj. rzeczywiste wystąpienie przychodu nie jest tutaj warunkiem koniecznym do uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Jednak nie każdy wydatek, udokumentowany fakturą, można uznać za koszt podatkowy, nawet jeśli przychód został przez podatnika zrealizowany. Pomiędzy wydatkiem a przychodem musi istnieć związek, a więc wydatek musi przyczynić się do osiągnięcia przychodu. Innymi słowy, podatnik, oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą, powinien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodów.

Przy zaliczaniu rozmaitych wydatków do kosztów podatkowych przedsiębiorca musi wykazać, dlaczego poniesiony koszt był istotny dla przedsiębiorcy i jakie cele biznesowe mu przyświecają. W przypadku podróży służbowych (w kontekście biletów lotniczych) warto gromadzić m.in. dowody wewnętrzne stanowiące rozliczenie wyjazdów służbowych (właściciela, osób z nim współpracujących, pracowników) i faktury potwierdzające poszczególne wydatki (zakup biletów, pobyt w hotelu, przejazd taksówką itp.).

Źródło:

Wyrok NSA z 8 maja 2015 r., II FSK 1019/13

Emilia Bartkowiak, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37656 )
Array ( [docId] => 37656 )