Fakturę korygującą rozliczymy w dniu wykonania usługi

Kategoria: CIT
Data: 19-11-2012 r.

Data rozliczenia faktury korygującej budzi wiele wątpliwości. Dla celów CIT fakturę korygującą należy rozliczyć w okresie, w którym rozpoznano przychód z tytułu wykonania usługi.

Brak jednolitego stanowiska na temat rozliczania faktur korygujących wśród organów skarbowych oraz sądów administracyjnych przysparza podatnikom wielu problemów. Czy faktury korygujące powinny być ujęte w rozliczeniu podatkowym "wstecz", czy też "na bieżąco".

Przepisy ustawy CIT nie określają zasad dokonywania korekt przychodów. Brak jest również uregulowań dotyczących momentu zmniejszenia (zwiększenia) przychodów, tj. czy przychód pomniejsza się (powiększa) w dacie korekty, czy też w dacie rozpoznania przychodu.

W ostatnim czasie mamy do czynienia ze zmianą stanowiska organów skarbowych. W najnowszych interpretacjach indywidualnych organy skarbowe nakazują podatnikom rozliczanie faktur korygujących w dacie rozpoznania przychodu, bez względu na przyczynę korekty.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 17 maja 2012 r. (sygn. IPPB3/423-121/12-3/MC) stwierdził: należy skorygować pierwotny przychód niezależnie od tego czy przyczyna korekty istniała już w momencie sprzedaży czyli wystawienia pierwotnej faktury czy też przyczyna korekty powstała po wystawieniu faktury pierwotnej i była niemożliwa do przewidzenia w chwili wystawiania korekty pierwotnej.

Warto rozpatrzyć dwa przykłady.

  1. Jeśli faktura korygująca została wystawiona, ponieważ rozpoznano błąd w cenie zawartej w fakturze pierwotnej, to spółka powinna umniejszyć przychód rozpoznany w dacie wykonania usługi.
  2. Jeśli wystawiono fakturę korygującą przychód spółki z uwagi na np. udzielenie rabatu, to zgodnie z najnowszą linią interpretacyjną organów skarbowych również należałoby skorygować przychód rozpoznany w okresie wykonania usługi.

Podstawa prawna:

art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.).

Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30672 )
Array ( [docId] => 30672 )

Array ( [docId] => 30672 )