Jak dokumentować wydatki za jazdy lokalne w kosztach

Kategoria: CIT
Autor: Magdalena Płachecka
Data: 31-03-2014 r.

Z przepisów podatkowych nie wynika obowiązek dodatkowego dokumentowania wydatków poniesionych przez pracownika w związku z wykorzystywaniem prywatnego pojazdu dla celów służbowych. Zwrot tego rodzaju wydatków powinien być dokonywany na podstawie umowy, w której należy określić metodę obliczania kwoty zwrotu.

Zwrot wydatków poniesionych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby wykonywanej działalności, jeśli jest dokonywany na podstawie tzw. kilometrówki, stanowi koszt podatkowy pracodawcy do wysokości wynikającej z ewidencji (art. 23 ust. 1 pkt 36 updof). Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy, w razie braku ewidencji wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodów na potrzeby podatnika nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. Z przepisów nie wynika jednak obowiązek gromadzenia dodatkowej dokumentacji (np. faktur za paliwo), które stanowiłyby podstawę zaliczenia zwrotu do kosztów podatkowych.

Kosztem podatkowym mogą być wyłącznie takie wydatki, które zostały faktycznie poniesione i mają związek z prowadzoną działalnością. W przypadku zawarcia umowy między podatnikiem a jego pracownikiem o używaniu samochodu prywatnego do celów służbowych, dowodem na faktyczne poniesienie wydatku przez pracodawcę będzie dokument potwierdzający dokonanie zwrotu kosztów na rzecz pracownika (np. wyciąg z rachunku bankowego, jeśli zwrot wypłacany jest w formie przelewu).

Związek wydatków z prowadzoną działalnością powinien być uznany za udokumentowany na podstawie zawartej umowy i prowadzonej ewidencji. Trzeba jednak pamiętać, że organy skarbowe niekiedy zajmują odmienne stanowisko uznając, że aby móc zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z używaniem dla celów służbowych samochodów niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych należy oprócz ewidencji przebiegu pojazdów posiadać dokumenty źródłowe potwierdzające poniesienie tych wydatków.

Magdalena Płachecka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34552 )
Array ( [docId] => 34552 )