Ostatnie dni na złożenie CIT-8 oraz IFT-2

Kategoria: CIT
Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 27-03-2014 r.

Polskie przedsiębiorstwo, które kupiło od zagranicznej firmy usługi doradcze, reklamowe, czy też księgowe do końca marca musi przekazać do urzędu skarbowego formularz IFT-2. Kilka dni zostało także na złożenie zeznania CIT-8.

Krajowi przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku wypłacali zagranicznym podatnikom niemającym siedziby lub zarządu w Polsce określone należności, do 31 marca muszą sporządzić i przekazać informacje IFT-2. Dotyczy to:

 
  • należności za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w polskich portach;
  • dywidendę lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
  • opłaty licencyjne,
  • należności z działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej,
  • przychody z tytułu świadczenia usług doradczych, księgowych, badania rynku, prawnych, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń.

Taką informację trzeba przekazać zarówno w sytuacji, gdy istniał obowiązek pobrania i zapłaty zryczałtowanego CIT od tych należności, jak i gdy na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania bądź ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot wypłacający był zwolniony z tych obowiązków.

Warto pamiętać, że niewywiązanie się z tego obowiązku stanowi wykroczenie skarbowe, za które może być wymierzona kara grzywny w formie mandatu.

Do końca marca należy też przygotować CIT-8, czyli zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty). Obowiązek ten dotyczy podatników CIT, dla których rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34501 )
Array ( [docId] => 34501 )

Array ( [docId] => 34501 )