Koszty doradztwa w przy pozyskaniu pomocy unijnej a koszty podatkowe

Kategoria: CIT
Data: 29-01-2014 r.

Wydatki poniesione na usługi doradcze, które odnoszą się do konkretnych projektów inwestycyjnych, przedsiębiorca zaliczy do kosztów podatkowych dopiero wówczas, gdy powstanie przychód związany z tymi inwestycjami. Do kosztów pośrednich należy zaliczyć wydatki na opinie dotyczące planowania i pozyskania środków na inwestycję.  

Nie wszystkie spółki, aplikujące do programów unijnych o dofinansowanie inwestycji, wiedzą w jaki sposób kwalifikować koszty związane z procesem inwestycyjnym oraz koszty usług doradczych w zakresie pozyskiwania pomocy unijnej. Spółki zazwyczaj kwalifikują koszty inwestycyjne jako wartości zwiększające wartość środka trwałego, podobnie jak koszty m.in. opinii prawnych oraz doradztwa w zakresie pozyskania pomocy unijnej (np. przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej). Bywa jednak, że takie postępowanie jest kwestionowane przez urzędy skarbowe.

Wydatki bezpośrednio związane z procesem inwestycyjnym zwiększają wartość początkową wytworzonego w ramach inwestycji środka trwałego. Można dokonać podziału kosztów związanych z planowaną inwestycją na koszty bezpośrednio związane z procesem inwestycyjnym oraz na pośrednio związane z całokształtem działalności podatnika. O tym, czy usługi doradcze zwiększą wartość początkową środka trwałego rozstrzyga to, czy:

 • mają one charakter ogólny, tj. dotyczą całokształtu prowadzonej działalności gospodarczej, czy też
 • odnoszą się do konkretnego projektu inwestycyjnego.

  W pierwszym przypadku wydatki na usługi doradcze nie zwiększają wartości początkowej środka trwałego. Jako koszty pośrednio związane z przychodami, mogą być zaliczane bezpośrednio do kosztów podatkowych w dacie poniesienia. Dotyczy to np. usług doradczych związanych z planowaniem inwestycji i pozyskaniem dotacji unijnych. Natomiast gdy usługi doradcze dotyczą konkretnej inwestycji, koszty tych usług stanowią element kosztu wytworzenia środka trwałego i w efekcie składają się na jego wartość początkową. Wydatki te wykazują bezpośredni związek z realizowaną inwestycją, nie byłyby bowiem poniesione, gdyby nie dana inwestycja.

  Do kosztów pośrednich należy zaliczyć wydatki na opinie dotyczące planowania i pozyskania środków na inwestycję. Opłaty te w sposób pośredni mogą przyczyniać się do osiągania przychodów przez spółkę. W sytuacji gdy wydatki np. opinie prawne związane są ściśle z konkretnym procesem inwestycyjnym, czyli odnoszą się do budowy konkretnego środka trwałego, to generują one wartość początkową wytwarzanego środka trwałego. Aby prawidło kwalifikować koszty związane z realizacją inwestycji istotnym jest prawidłowy i precyzyjny opis nabywanych usług dający możliwość powiązania danego wydatku z konkretnym przedsięwzięciem inwestycyjnym, czyli wytwarzanym środkiem trwałym.

  W sytuacji gdy wydatki na usługi doradcze stanowią etap procesu inwestycyjnego, są pod względem funkcjonalnym i ekonomicznym związane z prowadzeniem inwestycji (wytworzeniem środka trwałego), a wydatek ten nie zostałby poniesiony, gdyby spółka nie prowadziła inwestycji, to taki koszt stanowi element wartości początkowej środków trwałych powstałych w wyniku inwestycji.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

  pobierz

  Imprezy integracyjne

  pobierz

  Zmiany w podatkach 2016

  pobierz

  Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 33497 )
  Array ( [docId] => 33497 )

  Array ( [docId] => 33497 )