System komputerowy nie daje preferencji w podatku

Kategoria: CIT
Data: 27-01-2014 r.

Podatnik ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki na nabycie nowych technologii tylko wtedy, gdy spełni wszystkie wymagane ustawowo warunki. W przypadku gdy nowe oprogramowanie nie zostało wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przedsiębiorca nie ma prawa do odliczenia.

Wiele spółek ma problemy z właściwym określeniem w zeznaniu rocznym wydatków poniesionych na nowe technologie. W przypadku nabycia np. oprogramowania komputerowego do prowadzenia księgowości wydawać by się mogło, że możliwe jest dokonanie odliczenia 50% wydatków od podstawy opodatkowania.

Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z art. 18b ustawy o CIT warunki umożliwiające odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii muszą być spełnione kumulatywnie.

Wydatki na nowe technologie powinny skutkować dokonywaniem przez podatnika odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych, natomiast każdy inny tytuł odniesienia w koszty periodycznych wydatków z tytułu uzyskania uprawnień do korzystania z nowej technologii, dyskwalifikuje prawo podatnika do odliczeń od podstawy opodatkowania.

Niezależnie od przyjętego sposobu rozliczania w rachunku podatkowych poniesionych wydatków na nowe technologie, tj. przez odpisy amortyzacyjne lub opłaty leasingowe, w obu sytuacjach podatnik jest uprawniony do tego, aby po spełnieniu ustawowych warunków zaliczyć je do kosztów podatkowych .

 

W przypadku leasingu operacyjnego, ewidencja przedmiotów tego leasingu dla celów rachunkowych, nie spełnia kryteriów zawartych w art. 18b ust. 3 i 4 ustawy o CIT. Z bilansowego punktu widzenia tego rodzaju leasing jest traktowany jako finansowy. Z tego względu korzystający ujmuje swoje prawo do korzystania z określonego programu komputerowego w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Z perspektywy podatkowej, leasing operacyjny nie skutkuje uprawnieniem podatnika do zakwalifikowaniem przedmiotu leasingu jako wartość niematerialna i prawna. W konsekwencji nie ma żadnych przesłanek, aby twierdzić, że wartość początkowa programu komputerowego ustalona dla potrzeb księgowych może być punktem odniesienia dla potrzeb ustalenia 50% limitu odliczeń, skoro nie jest to wartość niematerialna i prawna w rozumieniu art. 16b ustawy o CIT.

Tomasz Szczepanik, doradca podatkowy, partner w InCorpore Banach Szczepanik Partnerzy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33496 )
Array ( [docId] => 33496 )

Array ( [docId] => 33496 )