Kurs wymiany waluty potrąconego podatku u źródła

Kategoria: CIT
Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 09-07-2015 r.

Podatek u źródła potrącony przez kontrahentów zagranicznych polska spółka powinna przeliczać na złote po kursie średnim ogłaszanym przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu na rachunek bankowy spółki pozostałej kwoty należności, od której kontrahent zagraniczny potrącił podatek u źródła.

W celu określenia wielkości odliczenia podatku zapłaconego przez podatnika w innym państwie należy dokonać przeliczenia tego podatku na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty tego podatku. W takiej sprawie wypowiedział się dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Chodziło o spółkę, która zajmuje się sprzedażą m.in. należności licencyjnych, (pobiera opłaty licencyjne za użytkowanie licencji na oprogramowanie komputerowe na rzecz kontrahentów zagranicznych z siedzibą w państwach na terenie Unii Europejskiej oraz spoza UE).

Należności od kontrahentów zagranicznych spółka otrzymuje w walutach obcych. Przedsiębiorstwo podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych i nie prowadzi działalności gospodarczej poprzez zagraniczny zakład poza granicami kraju.

Kontrahenci zagraniczni, zgodnie z postanowieniami umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, kwalifikują czynności wykonywane przez spółkę jako należności licencyjne i przy płatności potrącają tzw. podatek u źródła. Podatek ten jest pobierany przez kontrahentów zagranicznych w formie potrącenia z należności.

Wątpliwości dotyczyły tego, według jakiego kursu waluty spółka powinna przeliczać na złote polskie kwoty potrąconego podatku u źródła.

Fiskus przypomniał, że podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Organ podatkowy wyjaśnił, że jeżeli podatek u źródła pobierany jest w formie potrącenia z należności, to taką operację traktuje się na równi z zapłatą tego podatku przez polskiego podatnika.

Za dzień zapłaty podatku w takiej sytuacji należy zatem przyjąć dzień wpływu na rachunek podatnika pozostałej kwoty należności, od której kontrahenci zagraniczni potrącili podatek u źródła.

Jak wyjaśniła izba skarbowa do przeliczenia potrąconego podatku należy zastosować kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu na rachunek spółki kwoty należności licencyjnej, od której kontrahenci zagraniczni potrącili podatek u źródła.

Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 kwietnia 2015 r., nr IBPBI/2/4510-55/15/BG

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37501 )
Array ( [docId] => 37501 )

Array ( [docId] => 37501 )