Nie ma podatku przy sprzedaży poleasingowego samochodu

Kategoria: CIT
Data: 01-06-2016 r.

Przedsiębiorca, który po pół roku od wykupu samochodu z leasingu zamierza sprzedać auto, nie zapłaci podatku dochodowego od osób fizycznych. Warunkiem jest tylko niewprowadzenie samochodu na stan majątku firmy i wykorzystywanie wyłącznie do celów osobistych. Takie jest najnowsze stanowisko ministra finansów.

Wątpliwości podatnika dotyczyły tego, czy sprzedaż samochodu osobowego zakupionego po leasingu, niewprowadzonego na stan majątkowy firmy, wykorzystywanego jedynie do celów osobistych przez 12 miesięcy korzysta ze zwolnienia od PIT. Podatniczka uważała, że tak. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał stanowisko za niewłaściwe. Natomiast minister finansów zmienił tę niekorzystną interpretację na korzyść podatnika.

Resort finansów pozwala zastosować zwolnienie z PIT

Skoro zakupiony po zakończeniu umowy leasingu samochód nie będzie przez wnioskodawczynię wykorzystywany w działalności gospodarczej i nie zostanie zaliczony do składników majątku firmy, to przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej. Minister finansów uznał, że przychód ze sprzedaży tego samochodu należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy, czyli do odpłatnego zbycia rzeczy.

W sytuacji, gdy do zbycia samochodu doszło po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie, obowiązek podatkowy po stronie podatniczki nie powstanie. Takie stanowisko minister finansów potwierdził też w interpretacji indywidualnej nr DD9.8220.2.59.2016.KZU oraz nr DD9.8220.2.59.2016.KZU.

Komentarz eksperta

Zmiana interpretacji indywidualnej na korzystną dla podatnika przedstawia racjonalne stanowisko ministra finansów oparte na ugruntowanej linii orzeczniczej reprezentowanej przez sądy administracyjne (por. wyrok WSA w Poznaniu z 11 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Po 574/13 oraz wyrok WSA w Gliwicach z 23 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Gl 1028/14).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych przedmiotowo, zwolnionych czasowo, zwolnionych od podatku oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Sprzedaż auta nie generuje przychodu z działalności

W komentowanej interpretacji podatnik po zakończeniu umowy leasingu planuje wykup samochodu, który nie zostanie wprowadzony do składników majątku firmy określonych w art. 14 ust. 2 pkt 1 o PIT (w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2014 r.), jak również samochód nie będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej. Oznacza to, że przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej.

Jest to podejście racjonalne, jeśli samochód nie stanowi majątku firmy i nie jest używany do działalności gospodarczej, jego sprzedaż nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Po okresie użytkowania wynoszącym 12 miesięcy podatnik zamierza dokonać sprzedaży samochodu wykupionego po leasingu. W przedstawionym powyżej stanie faktycznym, odpłatne zbycie nie będzie następowało z działalności gospodarczej i jednocześnie nie zostanie dokonane przed upływem pół roku licząc od miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Nie ma obowiązku podatkowego w PIT

Zauważmy, że zgodnie z art. 10 ust.1 pkt 8 lit d ustawy o PIT podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodu jest odpłatne zbycie innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Co oznacza, że w przedmiotowej sprawie obowiązek podatkowy także z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy po stronie podatnika nie powstanie.

Skutki podatkowe wydanej interpretacji

Jeśli podatnik po okresie leasingu samochodu używanego w czasie trwania umowy w działalności gospodarczej zamierza wykupić samochód, który:

  1. po nabyciu nie zostanie wprowadzony do składników majątku firmy,
  2. od dnia nabycia nie będzie używany w działalności gospodarczej,
  3. dokona odpłatnego zbycia samochodu z upływem co najmniej pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie

– to wówczas obowiązek podatkowy w PIT nie powstanie.

Interpretacja indywidualna ministra finansów z 12 lutego 2016 r., nr DD9.8220.2.57.2016.KZU.

Barbara Dąbrowska, absolwentka studiów MBA, dyrektor ds. finansów i compliance w firmie consultingowej, manager działu księgowości

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39069 )
Array ( [docId] => 39069 )