Nie można złożyć CIT-8 przed końcem roku podatkowego

Kategoria: CIT
Data: 04-03-2014 r.

Spółka nie może złożyć zeznania podatkowego w trakcie tego roku podatkowego. Ustawodawca ograniczył taką możliwość. Najczęściej rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Nie jest możliwe zatem złożenie deklaracji np. w końcowych dniach grudnia.

Podatnicy rozważający ewentualną możliwość złożenia deklaracji CIT-8 przed końcem roku podatkowego, powinni mieć na uwadze fakt, że zarówno organy skarbowe, jak i sądy stoją na stanowisku, że zgodnie z ustawą o CIT nie mogą tego zrobić. Często spółki pod koniec roku kalendarzowego dysponują już wszelkimi niezbędnymi danymi do prawidłowego sporządzenia deklaracji CIT-8. Jednak nie jest możliwe wywiązanie się z obowiązku podatkowego wcześniej niż w ustawowym terminie, co potwierdzają interpretacje organów skarbowych.

Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. Zeznaniem podatkowym za rok podatkowy obejmuje się dochody osiągnięte w roku podatkowym.

Dyrektor warszawskiej izby skarbowej podkreślił, że nie można zapominać o innych konsekwencjach złożenia zeznania, jak chociażby 3-miesięczny termin do zwrotu ewentualnej nadpłaty wynikającej z zeznania.

WSA w Warszawie zgodził się z argumentacją organu podatkowego. Zdaniem sądu spółka nie może złożyć zeznania podatkowego w trakcie roku podatkowego, czyli przed jego zakończeniem. Ustawodawca ograniczył taką możliwość, wskazując na definicję legalną roku podatkowego w art. 8 ustawy o CIT.

Łukasz Kupryjańczyk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34402 )
Array ( [docId] => 34402 )

Array ( [docId] => 34402 )