Nie wszystkie wydatki na świąteczne upominki można wpisać w koszty

Kategoria: CIT
Data: 26-11-2012 r.

W grudniu przedsiębiorcy ponoszą wiele wydatków w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Dotyczą one zazwyczaj wystroju firmy, jak również podtrzymaniem dobrych relacji z kontrahentami poprzez przesłanie drobnych upominków. Część z tych wydatków można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Powszechnie przyjętym rozwiązaniem akceptowanym również przez organy podatkowe jest, że do kosztów podatkowych można zaliczyć wydatki na upominki o niskiej wartości opatrzone logo firmy bądź informacją o firmie tj. kalendarze, długopisy, słodycze, kubki. Jednak jeśli wydatek został poniesiony na bardziej ekskluzywne prezenty przeznaczane wybranym kontrahentom nawet jeśli będzie opatrzony logo firmy, ale jego celem jest tworzenie pozytywnego wizerunku firmy i budowa dobrych relacji z obdarowanymi, wydatki takie będą miały charakter reprezentacyjny, a zatem nie będą kosztem podatkowym. Za wydatki na reprezentację, które nie mogą być kosztem podatkowym, zgodnie z art. 16 ust 1 pkt 28 ustawy o CIT, uważa się w szczególności koszty poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Spółka nie będzie więc mogła zaliczyć do kosztów podatkowych wydatków na upominki dla klientów w postaci np. butelki dobrego alkoholu, koszy upominkowych ze słodyczami itp.

Upominki to dla obdarowanego przychód

Upominki świąteczne dla obdarowanych są przychodem podlegającym opodatkowaniu. Istotne jest zatem ustalenie czy upominek (prezent) spółka chce wręczyć określonej firmie za pośrednictwem jej reprezentanta, czy też chce obdarować konkretną osobę, z która współpracuje z danej firmy. Odpowiedź na to pytanie będzie decydować o tym, kto uzyskał z tytułu otrzymanego prezentu przychód firma czy osoba fizyczna nieprowadząca działalności.

Przychodem dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W związku z tym otrzymane świąteczne prezenty stanowią dla kontrahentów przychód podlegający opodatkowaniu, który należy doliczyć do przychodów z działalności.

Dla obdarowanego wystawia się PIT- 8C

W przypadku prezentów świątecznych przekazywanych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności wartość tych prezentów jest przychodem, który należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. W tej sytuacji spółka przekazująca prezenty powinna, co do zasady, sporządzić informację PIT-8C o przekazanych nieodpłatnie świadczeniach. Informację tę spółka sporządza do końca lutego następnego roku podatkowego. A zatem za 2012 rok należy sporządzić informację PIT-8C do końca lutego 2013 r. Informację tę należy przekazać obdarowanemu podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, który jest właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Zwolnieniu podlegają prezenty do 200 zł

Należy jednak zwrócić uwagę na wartość przekazanych nieodpłatnie świadczeń (upominków, prezentów). Wolne od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą, jeśli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza 200 zł. A zatem przekazanie na rzecz kontrahenta upominków lub prezentów, stanowiących dla niego wartość użytkową, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, że jednorazowa wartość takiego upominku nie przekroczy wartości 200 zł.

Skorzystać ze zwolnienia nie mogą osoby, które otrzymały upominek a są pracownikami spółki przekazującej upominek lub inne osoby pozostające z przekazującym w stosunku cywilnoprawnym

Jeśli przekazany prezent nie przekroczył jednorazowo wartości 200 zł i związany jest z promocją lub reklamą przekazującej spółki nie ma ona z tego tytułu obowiązku wystawić podatnikowi PIT-8C.

Iwona Czauderna, doradca podatkowy

Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Brzozowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30676 )
Array ( [docId] => 30676 )

Array ( [docId] => 30676 )