Odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy a koszty podatkowe

Kategoria: CIT
Autor: Magdalena Płachecka
Data: 20-08-2014 r.

Organy podatkowe konsekwentnie odmawiają podatnikom możliwości zaliczania wypłaconych kwot na odszkodowanie dla byłych pracowników do kosztów podatkowych. Zdaniem fiskusa wydatki z tego tytułu nie spełniają kryteriów celowości. Czasami jednak sądy uchylają decyzje organów skarbowych.

Prawo do ujęcia w kosztach uzyskania przychodów odszkodowań niewymienionych wprost w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT oraz analogicznym art. 16 ust. 1 ustawy o CIT tj. pośród kosztów niepodatkowych stanowi przyczynę wielu sporów prowadzonych przez podatników z fiskusem. Fiskus odmawia podatnikom prawa do ujęcia w kosztach podatkowych kwot zasądzonych podczas sporów sądowych, które dotyczą bezpodstawnego rozwiązania umowy o pracę.

Podstawowym argumentem organów podatkowych jest okoliczność, że zapłata odszkodowania ma służyć przede wszystkim zwolnieniu się pracodawcy z ciążących na nim zobowiązań wobec byłych pracowników. Poniesienie tego wydatku nie ma związku z przychodami firmy .

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (interpretacja nr ITPB1/415-302/14/MP) powołał się także na charakter wypłaconego przez podatnika odszkodowania, które nie stanowi wypłaty zaległego wynagrodzenia pracowników, ale jest swoistą dolegliwością za działanie niezgodne z prawem. Według organu podatkowego, wydatek ten nie ma więc związku z przychodami podatnika.

Jednakże we wniosku o wydanie interpretacji podatnik wskazał, że odszkodowanie zostało wypłacone na mocy zawartej przez strony ugody. A zatem można się domyślać, że postępowanie nie zakończyło się rozstrzygnięciem merytorycznym w zakresie zgodności działania pracodawcy z prawem. Na podstawie okoliczności faktycznych można więc stwierdzić, że przedsiębiorca – zawierając ugodę z byłymi pracownikami – działał w celu ograniczenia kosztów, co powinno mieć przełożenie na zabezpieczenie jego przychodów. Ponadto, warto pamiętać, że tzw. koszty pracownicze mają, w większość przypadków, związek z przychodami jednostki, choć zazwyczaj ma on charakter pośredni.

Większość sądów administracyjnych uchyla interpretacje fiskusa, przychylając się do stanowiska podatników, zgodnie z którym tego rodzaju odszkodowania stanowią koszt podatkowy jednostki (np. wyrok NSA z 10 kwietnia 2014 r., II FSK 1122/12). Zdarzają się jednostkowe wyroki negatywne, np. orzeczenie WSA w Krakowie z 19 kwietnia 2013 r. (I SA/Kr 205/13).

Magdalena Płachecka, ekspert podatkowy w spółce doradztwa podatkowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35564 )
Array ( [docId] => 35564 )

Array ( [docId] => 35564 )