Przejęcie aktywów po likwidowanej spółce a powstanie przychodu

Kategoria: CIT
Data: 20-08-2014 r.

W przypadku, gdy w wyniku likwidacji spółki osobowej, podatnik otrzyma określone składniki majątku, w chwili wystąpienia ze spółki nie powstanie przychód z działalności gospodarczej. Przychód ten powstanie dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia otrzymanych w wyniku wystąpienia ze spółki składników majątku.

Przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, a także otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osoba prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. Do przychodów tych nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku:

  • pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie,
  • otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki

– jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Środki pieniężne otrzymane w związku z likwidacją spółki osobowej, nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej. Środki pieniężne, które podatnik otrzyma w związku z likwidacją spółki osobowej lub jej rozwiązaniem, w części w jakiej będą pochodziły z zysków spółki kapitałowej będą środkami, które uprzednio podlegać będą opodatkowaniu u podatnika, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, na moment przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

Majątek spółki jest prawnie wyodrębniony od majątku osobistego jej wspólnika. Jednak przekazanie składników z majątku spółki do majątku osobistego nie powoduje powstania przychodu po stronie podatnika. Przez tę czynność nie uzyskuje on żadnego przysporzenia majątkowego.

Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 15 maja 2014 r.; nr ITPB1/415-203/14/MR.

Jan Borski, doradca finansowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35566 )
Array ( [docId] => 35566 )