Przychód ze sprzedaży przedmiotu leasingu w przypadku skrócenia umowy

Kategoria: CIT
Data: 13-11-2012 r.

Z punktu widzenia finansującego istotne znaczenie ma regulacja dotycząca ustalania przychodu ze sprzedaży przedmiotu leasingu w przypadku skrócenia okresu, na jaki została zawarta umowa.

Przepisy ustawy o CIT oraz ustawy o PIT przewidują możliwość zastosowania preferencyjnych zasad wykupu przedmiotu leasingu jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, finansujący przenosi na korzystającego własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, będących przedmiotem umowy.

Zmiana umowy leasingu pozostanie bez znaczenia dla możliwości zastosowania preferencyjnych zasad wykupu, ale tylko wówczas, gdy zmiana czasu trwania leasingu nie wpłynie na kwalifikację danej umowy jako leasingu operacyjnego lub finansowego, stosownie do art. 17b ust. 1 lub art. 17f ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 23b ust. 1 lub art. 23f ust. 1 ustawy o PIT.

Inaczej mówiąc, po spełnieniu wyżej wskazanego warunku przychodem ze sprzedaży w przypadku:

  1. leasingu finansowego - będzie wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży, nawet jeśli będzie ona odbiegać znacznie od wartości rynkowej,
  2. leasingu operacyjnego - będzie wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży (z zastrzeżeniem, że jeżeli cena ta jest niższa od hipotetycznej wartości netto środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej według zasad określonych w art. 14 ustawy o CIT).

Podstawa prawna:

  • art. 23b, art. 23c, art. 23fi art. 23g ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.),
  • art. 17b, art. 17c, art. 17f i art. 17g ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.).

Autor: Skoczyński Wachowiak Strykowski Kancelaria Prawna

Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 30671 )
Array ( [docId] => 30671 )

Array ( [docId] => 30671 )