Resort finansów przesunął termin złożenia exit tax

Kategoria: CIT
Autor: Tomasz Krywan
Data: 19-03-2019 r.

Termin składania zeznań oraz wpłaty podatku od niezrealizowanych zysków to 7 lipca 2019 r..

Exit Tax

Od 1 stycznia 2019 roku przepisy dotyczące exit tax dotyczą przypadków utraty przez Polskę prawa do opodatkowania dochodów, które zostały faktycznie wypracowane w okresie, w którym dany podatnik (składnik aktywów) podlegał polskiej jurysdykcji podatkowej. Podatek od niezrealizowanych zysków ze swej istoty nie dotyczy zatem każdego przeniesienia aktywów, a jedynie takiego, z którym wiąże się utrata przez Polskę prawa do opodatkowania dochodu efektywnie wygenerowanego przed przeniesieniem.

Składanie deklaracji

Obowiązkiem podatników, do których mają zastosowanie te przepisy, jest złożenie deklaracji według ustalonego wzoru w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku przekroczyła kwotę 4.000.000 zł (w przypadku PIT), lub do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód z niezrealizowanych zysków (w przypadku CIT). W tym samym terminie podatnicy zobowiązani są wpłacić podatek należny z tego tytułu (zob. art. 30da ust. 14 ustawy o PIT oraz art. 24f ust. 12 ustawy o CIT).

Nie ma druków

Dotychczas nie zostały jednak opublikowane wzory wskazanych deklaracji, a w konsekwencji nie zostały również opracowane ich wersje elektroniczne, jak również do ich obsługi nie został przystosowany system POLTAX. W związku z tym minister finansów przedłużył do 7 lipca 2019 r. termin na złożenie przez podatników deklaracji oraz wpłaty podatku należnego od niezrealizowanych zysków kapitałowych za miesiące od stycznia do maja 2019 roku. Wynika to z opublikowanego 31 stycznia 2019 r. rozporządzenia w sprawie przedłużenia niektórych terminów w zakresie podatku od niezrealizowanych zysków.

Resort finansów wyjaśnił, że przedłużenie tych terminów zapewni podatnikom niezbędny czas do prawidłowego rozliczenia się z tytułu podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków w zakresie PIT i CIT.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia.

 

Sprawdź też:

rozporządzenie ministra finansów z 31 stycznia 2019 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów w zakresie podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (Dz.U. z 2019 r. poz. 197).

 

Tomasz Krywan

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40976 )
Array ( [docId] => 40976 )