Certyfikat rezydencji straci ważność, gdy zmieni się siedziba podatnika

Autor: Maciej Soprych
Data: 29-04-2014 r.

Przepisy  nie  regulują  tego,  jak długo certyfikat rezydencji zachowuje swoją aktualność. W konsekwencji dokument ten jest ważny do czasu, aż nie ulega zmianie potwierdzony w nim stan faktyczny.

Na podstawie certyfikatów rezydencji podatkowej bank przy poborze podatków stosuje stawki przewidziane przez właściwe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub przewidziane tam zwolnienia. Pojawia się wątpliwość, czy certyfikat rezydencji niewskazujący daty, do której obowiązuje, stanowiący zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedziby podatnika do celów podatkowych zachowuje swoją aktualność do czasu, aż nie ulegnie zmianie wskazany w nim stan faktyczny.

Certyfikat jest pewnego rodzaju zaświadczeniem o miejscu zamieszkania lub siedzibie podatnika do celów podatkowych. Taki dokument musi być wystawiony przez właściwy dla podatnika organ podatkowy i zawierać dane pozwalające na identyfikację podatnika. Chodzi tu przede wszystkim o nazwę oraz siedzibę podatnika.

Problematyczne jest to, czy podmiot rozliczający się z podatnikami zagranicznymi powinien za każdym razem otrzymać do kontrahenta certyfikat rezydencji, w sytuacji gdy dokument ten nie ma określonego terminu ważności, a rezydencja podatkowa nie ulega zmianie.

Przepisy podatkowe nie zobowiązują podatników krajowych do posiadania certyfikatu rezydencji z datą wystawienia pokrywającą się z datą płatności. Co więcej, nie określają one również, czy podatnik wypłacający należności objęte opodatkowaniem u źródła powinien posiadać odrębny certyfikat dla każdej płatności. Zgodnie z przepisami certyfikat ma potwierdzić rezydencję podatkową beneficjenta płatności.

Podatnik może powoływać się na certyfikat rezydencji, na którym nie określono terminu ważności dopóty, dopóki informacje, które certyfikat potwierdza, nie ulegną zmianie. Założenia do zmian w Ordynacji podatkowej niedawno przyjęte przez rząd, przewidują, że certyfikat rezydencji wydany bez daty ważności będzie ważny przez 12 kolejnych miesięcy od momentu jego wydania.

Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 stycznia 2014 r., nr ILPB3/423-83/1/14-S/JG

Maciej Soprych, członek zarządu w spółkach kapitałowych, członek ACCA

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34867 )
Array ( [docId] => 34867 )

Array ( [docId] => 34867 )