Formularze podatkowe, które trzeba złożyć do końca stycznia 2015 r.

Autor: Sławomir Liżewski
Data: 31-12-2014 r.

Nowelizacja ustawy o PIT dotycząca terminu składania formularzy podatkowych przez płatników ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Zmiany dotyczą deklaracji PIT-4R i PIT-8AR oraz informacji podatkowych PIT-11, PIT-8C i IFT-1/IFT-1R i zeznania PIT-40.

Podatnik (przede wszystkim pracownik) powinien złożyć oświadczenie PIT-12 przed 10 stycznia następnego roku, aby jego podatek dochodowy rozliczył pracodawca. Oświadczenie pracownik składa co roku w podanym terminie i nie ma tu znaczenia okoliczność, że sytuacja podatnika nie uległa zmianie.

 

Do złożenia PIT-12 są uprawnieni m.in.:

  • pracownicy,
  • tymczasowo aresztowani lub skazani,
  • osoby otrzymujące świadczenie integracyjne lub premię integracyjną,
  • stypendyści.

Jeśli pracownik złoży pracodawcy oświadczenie PIT-2 pracodawca będzie pomniejszał zaliczki na podatek o kwotę wolną, która wynosi 46,33 zł miesięcznie. Z oświadczenia tego powinno wynikać, że:

  • pracownik nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
  • pracownik nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej  lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
  • pracownik nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o PIT, tj. z działalności gospodarczej oraz z najmu lub dzierżawy opodatkowanych według skali podatkowej,
  • pracownik nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Z dodanego do ustawy o PIT art. 45ba wynika, że deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku (PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R oraz PIT-40) składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Formularze te można składać w formie dokumentu papierowego, ale tylko wówczas gdy płatnik ma obowiązek sporządzić je za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników. W przypadku deklaracji i informacji składanych w trakcie roku liczbę podatników ustala się, uwzględniając wszystkich podatników od początku roku do dnia sporządzenia tych deklaracji i informacji.

PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz PIT-40 sporządzany w formie papierowej składa się urzędom skarbowym w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Termin sporządzenia i przesłania formularzy PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R lub PIT-40 podatnikowi pozostaje bez zmian (koniec lutego roku następującego po roku podatkowym). Jeśli chodzi o deklaracje PIT-4R i PIT-8AR, termin ich składania pozostaje ten sam, tj. do końca stycznia następnego roku.

Nowelizacja wprowadzająca zmiany obowiązuje od 1 stycznia 2015 r., ale ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Dlatego, w przypadku formularzy w wersji papierowej za 2014 r., płatnik powinien złożyć je do 2 lutego 2015 r. (poniedziałek), ponieważ 31 stycznia 2015 r. przypada w sobotę.

Sławomir Liżewski, specjalista w zakresie podatków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36313 )
Array ( [docId] => 36313 )