Płatnikom składek ubędzie obowiązków od 1 stycznia

Autor: Izabela Nowacka
Data: 17-11-2014 r.

Nowi pracownicy będą zwolnieni z wstępnych badań lekarskich, przy spełnieniu pewnych warunków. Natomiast płatnicy składek będą mieli mniej obowiązków. Takie zmiany zostały zawarte w projekcie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Nawet jeżeli ustawa wejdzie w życie, wciąż wstępnym badaniom lekarskim będą podlegały osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska zagrożone czynnikami szkodliwymi lub warunkami uciążliwymi. Nowością ma być zwolnienie nowo zatrudnionych pracowników z przeprowadzania wstępnych badań.

 

Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, wstępnym badaniom lekarskim nie będą podlegały osoby:

 1. przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą,
 2. przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań́ do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają̨ warunkom występującym na danym stanowisku pracy; nie będzie to jednak dotyczyło osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Przy zachowaniu warunków z pkt 2 badaniom nie będą musiały się poddawać również przyjmowane do pracy osoby pozostające jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Pracodawca nie będzie mógł dopuścić́ do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań́ do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Płatnik składek zostanie zwolniony z obowiązku sprawdzenia prawidłowości danych przekazanych do ZUS w imiennym raporcie miesięcznym dotyczącym danego roku kalendarzowego.

Druga ulga to zwolnienie płatnika składek pobierającego tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne z obowiązku przekazywania ubezpieczonemu informacji o danych zawartych w raportach miesięcznych. Płatnik składek będzie obowiązany przekazać́ taką informację tylko na żądanie ubezpieczonego – nie częściej niż̇ raz na miesiąc – za miesiąc poprzedni (z wyłączeniem przypadków pobierania składek z emerytur i rent).

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem przepisów o badaniach lekarskich, które zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2015 r.

Źródło:

Projekt ustawy z 23 października 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Izabela Nowacka, specjalista ds. kadrowo-płacowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36031 )
Array ( [docId] => 36031 )

Array ( [docId] => 36031 )