Kiedy fiskus powinien zwrócić koszt dojazdu do urzędu

Autor: Piotr Kowalski
Data: 09-07-2015 r.

Osoba, którą urząd skarbowy wezwie do osobistego stawiennictwa, ma prawo do zwrotu za bilet. Nie zawsze jednak wiadomo, czy zasada ta dotyczy także sytuacji, gdy podatnik sam przywiezie dokumenty do urzędu, chociaż miał wybór ich dostarczenia: osobiście, pocztą lub przez pełnomocnika.

W sytuacji gdy urząd skarbowy wezwie podatnika do osobistego stawiennictwa w urzędzie np. celem złożenia wyjaśnień, podatnik może domagać się zwrotu kosztów dojazdu. Nie zawsze jednak wiadomo co zrobić, gdy urząd domagał się jedynie dostarczenia określonych dokumentów, bez konieczności osobistego pojawienia się podatnika.

Z taką sprawą miał do czynienia Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Chodziło o podatniczkę, którą urząd skarbowy wezwał do przedłożenia dwóch faktur VAT w ramach czynności sprawdzających. Kobieta osobiście przywiozła dokumenty do urzędu. Domagała się  później zwrotu kosztów podróży z miejsca zamieszkania do siedziby organu podatkowego oraz o zwrot utraconego zarobku. Urząd skarbowy nie wyraził jednak na to zgody, twierdząc, że wprawdzie podatniczka stawiła się w siedzibie organu podatkowego osobiście, jednak nie miała takiego obowiązku. W wezwaniu było bowiem pouczenie, że doręczenie dokumentów może nastąpić osobiście, za pośrednictwem poczty lub przez pełnomocnika. A skoro była to dobrowolna wola podatniczki, a nie obowiązek, nie może być mowy o zwrocie kosztów.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który przyznał rację organom podatkowym. Zdaniem sądu nie można przyjąć, aby w sytuacji gdy strona dobrowolnie przyjechała do siedziby organu podatkowego, organ podatkowy był zobowiązany zwrócić koszty podróży.

WSA wyjaśnił, że podatniczka nie została wezwana do osobistego stawienia się w siedzibie organu podatkowego. W treści wezwania jasno były wymienione czynności, jakich czynności organ oczekuje. A było to złożenie określonych dokumentów i wyjaśnień. W opinii sądu charakter tych czynności nie wiązał się z obowiązkiem osobistego stawienia się podatniczki w siedzibie organu podatkowego.

Naczelny Sąd Administracyjny był jednak innego zdania. Zdaniem sądu organ podatkowy powinien liczyć się ze zwrotem kosztów. W wezwaniu wskazał bowiem możliwość wyboru, w jaki sposób kobieta ma dostarczyć dokumenty.

Źródło:

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25 czerwca 2015 r., II FSK 1235/13

Piotr Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37663 )
Array ( [docId] => 37663 )