Mali przedsiębiorcy nie będą karani

Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 13-01-2015 r.

Mikro i mali przedsiębiorcy w pierwszym roku prowadzenia działalności, po wykryciu nieprawidłowości w czasie kontroli skarbowej, nie będą karani. Zamiast tego otrzymają pouczenie. Takie są założenia do ustawy Prawo działalności gospodarczej.

Wzmocnienie praw przedsiębiorców – taki jest cel przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu założeń ustawy Prawo działalności gospodarczej. Zostanie wprowadzona m.in. zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”.

Do projektu wprowadzono zasadę in dubio pro tributario, czyli rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych na korzyść podatnika. Ma to ograniczyć ryzyko, aby ewentualne niejasności przepisów nie obciążały przedsiębiorców.

Mikro i mali przedsiębiorcy w pierwszym roku prowadzenia biznesu nie będą karani, zamiast tego otrzymają pouczenie. Ma to dotyczyć jedynie naruszeń mniejszej wagi lub sytuacji gdy naruszeń zaprzestano i zrealizowano obowiązek. Takie rozwiązanie nie będzie możliwe, jeśli okaże się, że określone naruszenia powtarzają się i noszą znamiona działania celowego, wynikające z rażącego niedbalstwa i przestępstwa.

Nowe przepisy umożliwiają ponadto złożenie skargi do sądu administracyjnego na postanowienie organu kontroli o kontynuowaniu czynności kontrolnych. Dodatkowo przedsiębiorca będzie mógł złożyć też sprzeciw wobec każdorazowego przedłużenia czasu trwania kontroli przez organ kontroli.

Obecnie kontrola może zostać przedłużona wyłącznie z przyczyn niezależnych od organu i wymaga tylko uzasadnienia na piśmie. Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec przedłużenia czasu trwania kontroli jedynie w sytuacji gdy organ przekroczy maksymalny czas trwania kontroli.

Inną nowością w zakresie kontroli jest umożliwienie przeprowadzania wspólnych kontroli. Będzie to możliwe na wniosek przedsiębiorcy, jeżeli zakres czynności kontrolnych jest taki sam, a przeprowadzenie kontroli jest obligatoryjne (np. kontrola obiektu budowlanego przed dopuszczeniem do użytkowania). Limit czasu liczony będzie odrębnie dla każdego organu.

Z zapowiedzi ministerstwa gospodarki wynika, że projekt do końca marca 2015 roku ma trafić do Sejmu.

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36361 )
Array ( [docId] => 36361 )