Płatność przelewem a paragon 

Data: 18-01-2014 r.

Przepisy zobowiązują sprzedawców i usługodawców do wydawania nabywcom paragonów wydrukowanych na kasach rejestrujących. W przypadku niektórych rodzajów usług, klienci dokonują płatności nie gotówką, na miejscu u sprzedawcy, ale np. przy pomocy przelewu bankowego. Wówczas paragon można przesłać klientowi albo dołączyć do kopii wystawionej dla niego faktury.

Podatnicy VAT prowadzący ewidencję działalności gospodarczej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, posiadający kasy rejestrujące mają niekiedy problemy dotyczące wystawiania (drukowania) i przechowywania paragonów dokumentujących transakcję. W szczególności dotyczy to sytuacji, w których klienci dokonują płatności za usługi w formie przelewu bankowego. Wówczas wydrukowany paragon de facto pozostaje u usługodawcy.

 

Podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących zobowiązani są do wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydania wydrukowanego dokumentu nabywcy. Niespełnienie tego obowiązku podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych lub karze grzywny za wykroczenie skarbowe w przypadku uznania tego czynu za wypadek mniejszej wagi.

Świadczenie usług rodzi konieczność wystawienia dokumentu potwierdzającego transakcję i przekazanie go nabywcy. Ma to miejsce w następujących sytuacjach:

  • sprzedawca ewidencjonuje sprzedaż na kasie fiskalnej, a nabywcą jest osoba prywatna – sprzedawca ma obowiązek przekazać nabywcy paragon,

  • nabywca życzy sobie otrzymania faktury w związku z transakcją – sprzedawca ma obowiązek przekazać nabywcy fakturę,

  • sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT, a nabywcą jest inna firma – sprzedawca ma obowiązek przekazać nabywcy fakturę.

Przepisy nakładają obowiązek dołączenia oryginału paragonu fiskalnego do kopii faktury pozostającej u sprzedawcy w sytuacji udokumentowania fakturą sprzedaży zaewidencjonowanej uprzednio w kasie fiskalnej, za wyjątkiem gdy faktura emitowana jest bezpośrednio z kasy fiskalnej. W przypadku natomiast wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej oryginał paragonu należy pozostawić w dokumentacji wraz z danymi identyfikującymi tę fakturę.

W omawianej sytuacji możliwe są dwie opcje:

  • przesłanie oryginału wydrukowanego z kasy paragonu nabywcy, lub

  • wystawienie i przesłanie mu faktury, do kopii której zostanie podłączony wydrukowany oryginał paragonu fiskalnego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33505 )
Array ( [docId] => 33505 )