Podatek leśny

Autor: Szulik Katarzyna
Data: 22-10-2012 r.

Obowiązek płacenia podatku leśnego powstaje w pierwszym dniu następnego miesiąca, w którym powstał tytuł prawny do danego lasu lub nastąpiło jego objęcie w posiadanie. W całości wpływa do urzędu gmin. Jego przedmiotem są lasy poza tymi, które służą do wykonanie innej działalności gospodarczej.

Podstawa i stawki podatku leśnego

Podstawą do opodatkowania lasu stanowi jego powierzchnia podana w hektarach i wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Obowiązują dwie stawki podatku leśnego. Pierwsza zaczyna się od 1 ha i stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczaną zgodnie ze średnią ceną sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwo za pierwszy trzy kwartały w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Druga stawka, lasów ochronnych i tych, które wchodzą w skład rezerwatów przyrody oraz parków narodowych. Tutaj stawka podatku wynosi 50% ceny stawki podatku dla pierwszej grupy podatników. Średnią cenę sprzedaży drewna ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Zamieszcza komunikat, który znajduje się w Monitorze Polskim.

Warto dodać, że istnieją zwolnienia z podatku leśnego. Dotyczą lasów, których drzewostan nie osiągnął 40 lat, indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków i użytków ekologicznych. Podatek leśny przewiduje także zwolnienia dla wybranych podmiotów, którymi są szkoły (wyższe, zawodowe i wojskowe), placówki i zakłady kształcenia oraz doskonalenia nauczycieli, placówki PAN, a także prowadzący zakłady pracy i aktywności zawodowej w zakresie lasów oraz jednostki badawczo-rozwojowe.

 

Terminy i sposoby płatności podatku leśnego

Osoby fizyczne płacą podatek leśny w czterech ratach. Raty te są proporcjonalne do trwania obowiązku podatkowego. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, mają one obowiązek opłacania podatku leśnego w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Organem podatkowym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.


Zobacz także:

Szulik Katarzyna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30785 )
Array ( [docId] => 30785 )

Array ( [docId] => 30785 )