Podatek od nieruchomości jako koszt podatkowy najemcy lokalu

Data: 19-11-2012 r.

Zapłacony przez najemcę podatek od nieruchomości od lokalu biurowego wynajmowanego na cele działalności można zaliczyć do kosztów podatkowych, nawet jeśli płaci go pośrednio, czyli w czynszu płaconym właścicielowi.

Przy zaliczeniu wydatku w koszty istotne jest kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości, a kto faktycznie ponosi jego koszty.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  • wynika z umowy zawartej m.in. z właścicielem lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
  • jest bez tytułu prawnego.

Firma jako posiadacz zależny nieruchomości (lokalu biurowego) stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego jest podatnikiem podatku od nieruchomości, jeżeli umowa najmu została zawarta bezpośrednio z właścicielem nieruchomości.

Jeżeli umowa najmu nie została zawarta z właścicielem nieruchomości, bo np. urząd miast jest wyłącznie zarządcą lub posiadaczem tej nieruchomości, wówczas podatnikiem będzie miasto.

Podstawa prawna:

  • art. 3 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.),
  • art. 336 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.),
  • art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 nr 51, poz. 307 ze zm.).

Autor: Magdalena Płachecka

Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30793 )
Array ( [docId] => 30793 )