Podatek od prezentów komunijnych

Data: 20-06-2013 r.

Niektóre prezenty komunijne mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. O tym, czy obowiązek podatkowy powstanie, decyduje wartość prezentu oraz stopień pokrewieństwa darczyńcy z obdarowanym dzieckiem.

Podatek nie od wszystkich prezentów

Podatek od darowizn musi zapłacić osoba, która otrzymała od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

  1. 9 637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej (małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie);
  2. 7 276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych;
  3. 4 902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej (inni nabywcy).

Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do ich wartości ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie.

Jeżeli czysta wartość rzeczy i praw majątkowych przekracza kwotę wolną, opodatkowaniu podlega nadwyżka nad tą kwotą. Kwota wolna jest bowiem zawsze wyłączona z podstawy opodatkowania. Wyjaśnić także należy, że przy nabyciu od tej samej osoby z różnych tytułów odlicza się tylko jedną kwotę wolną od podatku.

Zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn wartość prezentów, nie przekraczająca kwot wolnych od podatku.

Opodatkowanie prezentu komunijnego od pracodawcy

Niekiedy firmy przekazują pracownikom prezenty, w tym komunijne dla dzieci osób zatrudnionych. Jeżeli upominek zostanie sfinansowany ze środków ZFŚS, to podlega zwolnieniu z podatku dochodowego do limitu 380 zł (limit ten obejmuje wszystkie świadczenia uzyskane przez pracownika w ciągu 2013 r.). Przyznając ulgowe lub bezpłatne świadczenia ze środków ZFŚS, pracodawca ma obowiązek stosować kryteria socjalne, czyli kierować się sytuacją materialną, rodzinną i życiową uprawnionych osób.

W przypadku prezentu zakupionego ze środków obrotowych, trzeba pamiętać, że przychody osób małoletnich, jeżeli nie pochodzą z ich własnej pracy i nie są stypendium, dolicza się do przychodów ich rodziców.

Rafał Styczyński, doradca podatkowy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30808 )
Array ( [docId] => 30808 )