Podatki i opłaty lokalne w 2016 roku

Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 02-11-2015 r.

W 2016 roku stawki będą niższe o 1,2% w stosunku do obowiązujących obecnie. Górne granice stawek kwotowych zmieniają się co roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w stosunku do analogicznego okresu z poprzedniego roku. Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatków i opłat lokalnych. Nie mogą być one jednak wyższe niż maksymalne.

Podatek od środków transportu

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 811,60 zł (w 2015 r. 821,45 zł),
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1353,94 zł (w 2015 r. 1.370,38 zł),
c) powyżej 9 ton – 1624,72 zł (w 2015 r. 1.644,45 zł),
d) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3100,42 zł (w 2015 r. 3.138,07 zł).

Od ciągnika siodłowego lub balastowego:

1) przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1895,48 zł (w 2015 r. 1.918,50 zł);
2) przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

  • do 36 ton włącznie - 2396,41 zł (w 2015 r. 2.425,51 zł),

  • powyżej 36 ton – 3100,42 zł (w 2015 r. 3.138,07 zł).

Od przyczep lub naczep:

a) które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1624,72 zł (w 2015 r. 1.644,45 zł),
b) które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

  • do 36 ton włącznie – 1895,48 zł (w 2015 r. 1.918,50 zł),

  • powyżej 36 ton – 2396,41 zł (2.425,51 zł).

Inne podatki i opłaty

Rada gminy, w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat, z tym że:

  • stawka opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 758,47 zł (w 2015 r. 767,68 zł dziennie),

  • stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, nie może przekroczyć dziennie 2,18 zł (w 2015 r. 2,20 zł dziennie),

  • stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej nie może przekroczyć dziennie 3,10 zł (w 2015 r. 3,13 zł dziennie),

  • stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć dziennie 4,27 zł (w 2015 r. 4,32 zł dziennie),

  • stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć rocznie od jednego psa 120,05 zł (w 2015 r. 121,50 zł  rocznie od jednego psa).

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38008 )
Array ( [docId] => 38008 )