Przedsiębiorca zapłaci podatek od nieruchomości za przenośny kontener

Data: 09-02-2014 r.

Strzelnica lub kiosk podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, jeżeli - zgodnie z Prawem budowlanym – są uznane za budowle. Takie obiekty muszą też być m.in. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez podatnika.

Wielu podatników nie zdaje sobie sprawę, że w niektórych sytuacjach od użytkowanego w działalności gospodarczej przenośnego kiosku czy kontenera należy zapłacić podatek od nieruchomości.

Wynika to z uchwały NSA z 3 lutego 2014 r. (II FPS 11/13). Zgodnie z definicją tymczasowego obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy - Prawo budowlane należy zaliczyć tu obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice i kioski.

W konsekwencji za budowlę należy uznać każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe.

NSA odniósł się m.in. do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 13 września 2011 r. (P 33/09), dotyczącego opodatkowania podziemnych wyrobisk górniczych. W orzeczeniu tym Trybunał uznał, że za budowle w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych można uznać jedynie budowle wymienione wprost w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, w innych przepisach tej ustawy lub załączniku do niej, będące wraz z instalacjami i urządzeniami obiektem budowlanym, czyli pod warunkiem, że stanowią one całość techniczno-użytkową.

Zatem, tymczasowy obiekt budowlany, jeżeli jest budowlą w rozumieniu Prawa budowlanego i stanowi całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, o ile jest związany z prowadzeniem działalności.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33871 )
Array ( [docId] => 33871 )