Stawki podatków lokalnych dla gruntów w 2014 roku

Data: 14-01-2014 r.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością najczęściej płacą podatek od nieruchomości. Warto pamiętać, że zapłata takich podatków lokalnych oraz innych opłat lokalnych związana jest z prowadzoną działalnością.

Dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, maksymalna stawka podatku na 2014 rok wynikająca z obwieszczenia ministra finansów wynosi 0,89 zł za jeden metr kwadratowy (mkw.) powierzchni. Dla porównania: stawkę na 2013 rok określono na 0,88 zł za 1 mkw.

Z kolei dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej górna stawka na 2014 rok wynosi 23,03 zł za 1 mkw. (w 2013 roku: 22,82 zł). Dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym maksymalną stawkę podatku na 2014 rok ustalono na 10,75 zł za 1 mkw. (dotychczas było to 10,65 zł). Natomiast dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty prowadzące tego typu działalność stawka na 2014 roku wynosi 4,68 zł za 1 mkw. (w 2013 roku: 4,63 zł).

Należy zaznaczyć, że rada gminy w uchwale określa również wysokość stawek podatku od budowli. W tym przypadku stawki nie mogą przekroczyć rocznie 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie ze wspomnianymi przepisami dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podstawę opodatkowania stanowi wartość, zdefiniowana w przepisach o podatkach dochodowych, a ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego. Kwota ta nie jest pomniejszana o odpisy amortyzacyjne.

Natomiast w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych pod uwagę brana jest ich wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego./monitor-polski,rok,2013,nr,126/poz,724

Jeżeli od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, to podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa, określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33501 )
Array ( [docId] => 33501 )