Rozliczenie biletu miesięcznego dla pracownika

Autor: Styczyński Rafał
Data: 28-08-2012 r.

Zakup dla pracownika biletu miesięcznego wywołuje określone skutki podatkowe, które są różne w zależności od sposobu jego wykorzystania. W niektórych przypadkach zakupione bilety mogą nie stanowić źródła przychodów podlegającego opodatkowaniu.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad ogólnych. W przypadku usług zakupionych będą to ceny nabycia towaru.

W konsekwencji do wynagrodzenia pracownika należy doliczyć wartość biletu po cenach nabycia.

Takie stanowisko potwierdzają organy podatkowe, tytułem przykładu można wskazać pismo Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego, nr PD.423-84/05, z 8 września 2005 r., gdzie czytamy:

„(…)wartość zakupionych biletów miesięcznych stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pracodawca ma obowiązek jako płatnik obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z przepisami art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (…)”.

 

Jedynie w sytuacji gdy bilety są wykorzystywane przez tego pracownika tylko i wyłącznie podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych to kwota dofinansowania będzie podlegała zwolnieniu.

Co potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, w piśmie nr BI/005-0961/04, z 24 listopada 2004 r., gdzie czytamy:

„(…)na zasadzie wyjątku od zasady opodatkowania wszelkich świadczeń ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracownika - przyjmuje się, że nie stanowią przychodu pracownika wydatki poniesione przez pracodawcę na zakup jednorazowych biletów komunikacji miejskiej - będących w dyspozycji tego pracodawcy, a wydawanych pracownikom wyłącznie w celu ich wykorzystania dla potrzeb zakładu pracy i zgodnie z zakresem obowiązków pracowników na zajmowanych stanowiskach (…)”.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30781 )
Array ( [docId] => 30781 )