Wydatki na mieszkanie dla pracownika

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 21-08-2012 r.

Niezwykle często zdarza się, iż aby zdobyć wykwalifikowanych pracowników należy ich "ściągnąć" z innego miasta. W takiej sytuacji pracodawcy niejednokrotnie opłacają koszt wynajmu mieszkania. Powstaje wówczas pytanie czy takie użyczenie podlega opodatkowaniu?

Z odpłatnym świadczeniem usług są dwa rodzaje świadczeń wymienione w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, a mianowicie:

  1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia – jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów;
  2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników i ww. osób, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Wynika z tego, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być spełniony podstawowy warunek, a mianowicie brak związku świadczonych usług z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika.

Organy podatkowe prezentują stanowisko, iż użyczenie pracownikom mieszkania powoduje obowiązek rozliczania podatku. Stanowisko taki zaprezentował Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w piśmie nr IPPP1/443–153/12–2/AS, z 11 maja 2012 r., w którym czytamy:

„(…)z opisu zawartego we wniosku nie wynika, aby Wnioskodawca miał obowiązek zapewnienia wskazanych świadczeń pracownikom na podstawie przepisów prawa. Są to zatem świadczenia wynikające z dobrej woli pracodawcy i nie służą działalności gospodarczej Wnioskodawcy, lecz zaspokajaniu osobistych potrzeb pracowników.

W konsekwencji, nieodpłatne przekazanie na cele prywatne pracowników nabywanych przez Bank usług obcych, należy uznać za odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy i opodatkować wg stawki właściwej dla rodzaju usługi (…)”.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31224 )
Array ( [docId] => 31224 )