Nieodpłatne bony a podatek dochodowy

Kategoria: PIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 21-08-2012 r.

Pracownicy często otrzymują od pracownikom bony, za które mogą oni otrzymać określone towary. Powstaje pytanie czy należy opodatkować takie świadczenia jako przychód ze stosunku pracy podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Wynika to z faktu, iż wynagrodzeniem z pracy są w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona. Przychodami tymi są też świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Oznacza to, iż w miesiącu wydania bonu pracodawca jest obowiązany doliczyć jego wartość do wynagrodzenia pracownika oraz pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Jeśli pracodawca ufunduje pracownikom bony towarowe ze środków obrotowych, to ich wartość powinien doliczyć do wynagrodzenia za pracę i opodatkować w miesiącu pozostawienia ich do dyspozycji pracownikom, czyli w sytuacji opisanej w pytaniu w grudniu. W konsekwencji dla wszystkich pracowników przychód.

Przekazanie pracownikom bonów powoduje konieczność włączenia ich wartości do pozostałych przychodów ze stosunku pracy i pobrania zaliczki na podatek. Obowiązek zapłaty podatku powstaje także wtedy, gdy zakup bonów został sfinansowany z zfśs Świadczeniami rzeczowymi zwolnionym z podatku nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do wymiany ich na towary lub usługi (art. 21 ust 1 pkt 67 updof). Potwierdził to Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupsku, w interpretacji z 18 marca 2005 r., sygn. PII/423-2/05:

(…)na płatniku (zakładzie pracy) ciąży obowiązek obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tego płatnika przychody ze stosunku pracy, do których zalicza się także wartość bonów towarowych. Płatnik przekazuje na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w trybie określonym w art. 38 ustawy z dnia 26.07.1991r., pobraną od pracownika należną zaliczkę na podatek dochodowy, obliczoną od wszystkich otrzymanych lub postawionych do dyspozycji w danym miesiącu składników wynagrodzenia pracownika (włącznie z wartością otrzymanych bonów towarowych) (…)”.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30870 )
Array ( [docId] => 30870 )