Sprawdź, kiedy straty spowodowane kradzieżą możesz zaliczyć do kosztów

Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 10-05-2019 r.

Podatnik nie może bezwzględnie kwalifikować do kosztów podatkowych wydatków będących następstwem niezachowania przez niego należytej staranności – wyjaśnił dyrektor KIS. Poznaj szczegóły.

W spółce pracowała nieuczciwa księgowa. Okazało się, że wyprowadziła z przedsiębiorstwa spore sumy pieniędzy, dochodziło też do fałszowania dokumentów (wydruków historii kont bankowych) poprzez przerabianie danych odbiorcy przelewu. Wątpliwości dotyczyły tego, czy straty w środkach obrotowych, powstałe w wyniku kradzieży dokonanej przez pracownika, stanowią koszt uzyskania przychodu. Organ podatkowy uznał, że nie.

 

Osoba odpowiedzialna za sprawy finansowo-księgowo, a przede wszystkim podejmowane przez nią czynności powinny podlegać bieżącej i wnikliwej kontroli – uznał organ podatkowy. Umożliwiało by to wykrycie wyprowadzenia środków finansowych niewątpliwie wcześniej.

Wydatki w kosztach po spełnieniu warunków

 

Dyrektor KIS wyjaśnił, że w przypadku kradzieży środków pieniężnych, możliwość zaliczenia poniesionej straty w środkach obrotowych do kosztów uzyskania przychodów uwarunkowana jest od spełnienia następujących warunków:

  • strata musi być związana z całokształtem prowadzonej działalności;
  • jej powstanie musi być spowodowane działaniem niezawinionym przez podatnika;
  • musi być właściwie udokumentowana;
  • podatnik powinien podjąć właściwe działania zabezpieczające przed powstaniem straty.

Jeżeli podatnik zachowa należytą staranność przeciwdziałającą ewentualnemu wystąpieniu uszczerbku w swoim majątku, to powstałą stratę będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W sprawie jednak nie można uznać, że podatnik działał z należytą starannością i dokonał wszelkich niezbędnych działań w celu zapobiegnięcia powstałych naruszeń. Cały proceder został wykryty dopiero w 2017 roku (pracownik zatrudniony był od 2002 roku) i to w sytuacji wystąpienia przez jednego z kontrahentów o zapłatę dużej sumy, która była już dokonana (jak wynikało ze sfałszowanych przez pracownika wyciągów bankowych).

Organ podatkowy podkreślił, że przy odpowiedniej kontroli i nadzorze ze strony podatnika nad księgową można było uniknąć kradzieży. Proceder przelewania na prywatne konto księgowej środków pieniężnych trwał bowiem przez długo czas. Strata w środkach pieniężnych nie stanowi kosztu uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o PIT.


Praktyczne konsekwencje tego stanowiska

  • Straty w środkach obrotowych (środki pieniężne), powstałe w wyniku kradzieży dokonanej przez pracownika, nie stanowią dla podatnika kosztów uzyskania przychodu.
  • Podatnik musi zadbać o wyeliminowanie sytuacji sprzyjających powstaniu strat.
  • Dla celów podatkowych tylko wydatek będący wynikiem przestępczej działalności powstały na skutek zdarzeń nieprzewidywalnych, nie do uniknięcia przez racjonalnie działający podmiot gospodarczy można uznać za zdarzenie losowe, które uzasadnia zaliczenie tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.


 

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS nr 0112-KDIL3-1.4011.454.2018.1.AGSylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41061 )
Array ( [docId] => 41061 )