Sprawdź, dlaczego opłaca się korzystać z ulgi na działalność B+R

Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 21-04-2017 r.

W związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej podatnikom przysługuje ulga polegająca na odliczaniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na ten rodzaj działalności - tzw. „kosztów kwalifikowanych". Dowiedz się więcej.

Kiedy ulga?

Mechanizm ulgi polega na tym, żepodstawa opodatkowania jest pomniejszana o koszty, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a dotyczyły (koszty kwalifikowane):

1)    wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej oraz związanych z nimi składek na ubezpieczenia społeczne,

2)    nabycia materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,

3)    ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, a także nabycia wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,

4)    odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy CIT,

5) określonych kosztów uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, jeżeli zostały poniesione przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Wykonywanie prac związanych z działalnością B+R?

Pojawia się pytanie, czy aby skorzystać z ulgi pracownik  musi poświęcać 100% czasu na działalność B+R.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna nr 2461-IBPB-1-3.4510.1184.2016.1.TS) wyjaśnił, że pracowników, którzy tylko częściowo wykonują prace będące realizacją działalności badawczo-rozwojowej spółki można uznać za zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R.

W sprawie chodziło o spółkę, która świadczy usługi badawczo-rozwojowe w zakresie m.in. rozwoju systemów i oprogramowania.

Wątpliwości dotyczyły tego, czy pracowników, którzy częściowo wykonują prace będące realizacją działalności badawczo-rozwojowej  można uznać za zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT.

Przedsiębiorstwo uważało, że tak i w konsekwencji ma prawo odliczania od postawy opodatkowania w ramach stosowania ulgi badawczo-rozwojowej. Organ podatkowy przyznał spółce rację.

Jakie są praktyczne skutki?

W przypadku pracowników zajmujących stanowiska w ramach działalności B+R, a którzy będą zajmowali się w ramach godzin pracy czynnościami niebędącymi realizacją tej działalności (np. przygotowanie nowego sprzętu komputerowego do pracy), można uznać za zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R. W konsekwencji przedsiębiorca ma prawo do ulgi na działalność B+R.

Polecamy też:

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 marca 2017 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.1184.2016.1.TS

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40294 )
Array ( [docId] => 40294 )