W 2016 roku niższy podatek od nieruchomości

Data: 02-11-2015 r.

Stawka podatku od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie w przyszły roku niższa o 0,27 zł niż obecnie. Sprawdź stawki podatku od nieruchomości.

Z komunikatu prezesa GUS z 15 lipca wynika, że ceny towarów i usług w I półroczu tego roku w odniesieniu do analogicznego okresu 2014 r. spadły o 1,2%.

 

A to wpływa na przeliczenie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywały w 2016 roku.

Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatków i opłat lokalnych. Nie mogą być one jednak wyższe niż maksymalne.

Podatek od nieruchomości w 2016 roku

1) od gruntów:

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni (w 2015 roku 0,90 zł),

  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni (tak samo jak obecnie);

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (tak samo, jak obecnie),
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (obecnie 23,13 zł),
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (obecnie 10,80 zł),
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (obecnie 4,70 zł),
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (obecnie 7,77 zł);

Sylwia Maliszewska, ekspert podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38028 )
Array ( [docId] => 38028 )