Wystąp do szefa administracji skarbowej o zatwierdzenia stosowanych cen transakcyjnych

Data: 01-04-2017 r.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do wskazania wybranej metody ustalania ceny transakcyjnej i przedstawienia propozycji jej stosowania oraz warunków wraz z uzasadnieniem i odpowiednimi dokumentami.

Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej składają podatnicy, którym szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.

Załącznik do zeznania

Podatnicy, którym właściwy organ podatkowy wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, dołączają do zeznania sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.

Z treści powyższego wynika, że podmiotami obowiązanymi do złożenia sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej są podmioty, którym szef administracji skarbowej wydał stosowną decyzję. Jeśli zaś taka decyzja nie została wydana, to sprawozdania nie trzeba składać.

Na wniosek podmiotu krajowego szef administracji skarbowej może porozumiewać się z władzą podatkową właściwą dla podmiotu zagranicznego powiązanego z podmiotem krajowym (porozumienie dwustronne) lub władzami podatkowymi właściwymi dla podmiotów zagranicznych powiązanych z podmiotem krajowym (porozumienie wielostronne).

Wydanie decyzji następuje w oparciu o art. 20a § 1 Ordynacji podatkowej. Stanowi on, że szef Krajowej Administracji Skarbowej, zwany „organem właściwym w sprawie porozumienia”, na wniosek podmiotu krajowego, uznaje porównywalność istotnych warunków ustalonych pomiędzy tym podmiotem krajowym, a powiązanym z nim podmiotem lub podmiotami z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, oraz potwierdza prawidłowość wyboru metody ustalania cen transakcyjnych w uznanych przez ten organ warunkach, w tym określa:

 1. profil funkcjonalny podmiotów powiązanych, których dotyczą uznane warunki, obejmujący w szczególności pełnione funkcje, ponoszone ryzyka i zaangażowane aktywa;

 2. algorytm kalkulacji ceny transakcyjnej;

 3. inne reguły stosowania metody ustalania cen transakcyjnych.

Wzór sprawozdania

W art. 27 ust. 3 ustawy o CIT wskazany został jedynie podmiot, który jest obowiązany do złożenia sprawozdania. Natomiast ustawodawca nie określił wyraźnie podmiotu, kto jest obowiązany do jego sporządzenia. Należy jednak zakładać, że skoro podatnik CIT ma obowiązek go złożyć, to również będzie musiał go sporządzić. Czynność tę może oczywiście zlecić, gdyż ustawa o CIT tego nie wyklucza.

Jakub Rychlik, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40244 )
Array ( [docId] => 40244 )

Array ( [docId] => 40244 )